CDA fractie maakt rondje door Rietmolen

RIETMOLEN – Afgelopen vrijdag bezocht een delegatie van de fractie en het bestuur van het CDA Rietmolen, in het kader van de tournee langs alle kernen. Bij iedere bezoek gaat het uiteindelijk om de mensen. Ook in Rietmolen trof de fractie bijzondere mensen, in bijzondere situaties. 

Het eerste bezoek was bij de woonzorgboerderij Erve ‘t Middelhoes van Stichting ZON. Locatiemanager Raymond Ordelmans vertelde hoe de boerderij verbouwd is. CDA: “We zagen een prima invulling van “wijziging van de functie” van een boerderij in een woonzorgboerderij. In Rietmolen is zo een onderkomen gerealiseerd voor autistische jongeren. Zij kunnen daar wonen in een omgeving die hun de stabiliteit en zekerheid biedt die zij nodig hebben om te kunnen leven.”

Daarna gingen de leden naar bedrijf Nienhuis. Hier werden ze geconfronteerd met de veelheid aan vergunningen. Nienhuis heeft de milieuvergunning geheel op orde maar het bestemmingsplan niet. Hierover is al veelvuldig overleg geweest met de gemeente maar men is er nog niet uit. Voldoen aan de eis van de gemeente betekent een drastische inperking van het bedrijf met alle gevolgen van dien, ook voor het personeel. Ook werd aangegeven dat het werkterrein vooral het noordoosten van Berkelland is en het zuiden van Twente. Vandaar dat een verhuizing naar het regionale bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo geen reële optie is. Tijdens een rondgang over het terrein bracht de CDA fractie het idee naar voren om aansluitend aan het terrein ‘nieuwe natuur’ aan te leggen. Dat zou passen in de Ecologische Verbindingszone naast de Schipbeek.

Ronduit indrukwekkend was de presentatie die de CDA-ers kregen over mensen aan het werk bij het bouwbedrijf Kormelink. Directeur Walter Kormelink leidt het bedrijf dat zijn opa 90 jaar geleden oprichtte (daarnaast had hij een postagentschap, een bankfiliaal en twee koeien), en zijn vader in de vijftiger jaren voortzette. Een kerngezond bouwbedrijf dat werk verschaft aan 100 personen en in Oost Gelderland en Twente al een reeks van mooie gebouwen heeft gemaakt. Een heel belangrijke regionale speler dus. Walter Kormelink vertelde dat de relatie in de eerste jaren van Berkelland soms moeilijk was maar dat de afgelopen tijd grote verbeterstappen zijn gemaakt. Als een initiatiefnemer bouwplannen goed aanlevert kan de ambtenaar direct de toetsing uitvoeren. Zo kan de vergunningsverlening vlot plaatsvinden. De fractie heeft na de vlotte presentatie van directeur Kormelink een interessante rondleiding over het bedrijfsterrein gehad.

Als laatste heeft de CDA Berkelland een gesprek gehad met Gemeenschap Rietmolen. Ze lieten de resultaten zien van de evaluatie van het oude Dorpsplan en de aanzetten tot het nieuwe Dorpsplan. Ook het moeilijke pad om te komen tot de nieuwe Dorpsaccomodatie bij het clubgebouw van vv Rietmolen is besproken. De rondwandeling eindigde in het dorp waarbij de invulling van het dorpsplein en de nieuwbouw op ’t Olland zijn bekeken.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven