Archeologische vondsten in wijk De Berg

NEEDE – In wijk De Berg (Bonkertskamp) zijn restanten van een middeleeuwse nederzetting gevonden tijdens archeologisch onderzoek. Op de locatie waar wooncorporatie ProWonen woningen heeft gesloopt zijn de vondsten gedaan.

De geplande nieuwbouw en de daarmee gepaard gaande graafwerkzaamheden, verstoren het archeologisch bodemarchief. Vandaar het advies om een archeologische opgraving uit te laten voeren. De gemeente Berkelland en ProWonen nemen dit advies over.

De archeologische opgraving is bijzonder voor Neede. De informatie uit het vervolgonderzoek vertelt namelijk iets over de ontstaansgeschiedenis van Neede. Aanstaande woensdag 23 februari start onderzoeksbureau Syntegra met het blootleggen van de archeologisch waardevolle resten. Het onderzoek gaat ongeveer drie weken duren. Syntegra gaat de locatie verder afgraven om zo de archeologische vondsten bloot te leggen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om restanten van een middeleeuwse nederzetting of een aaneenschakeling van middeleeuwse boerderijen.

Het gebied wordt afgegraven zodat de vindplaats verder in kaart kan worden gebracht. De fysieke resten zullen na documentatie uit het gebied zijn verwijderd. Direct omwonenden ondervinden geen hinder van de onderzoekswerkzaamheden. Overige locaties De bijzondere vondsten tijdens het verkennend onderzoek zijn aanleiding om ook andere locaties in De Berg verder te onderzoeken.

Het nog aan te leggen parkeerterrein tussen de Bergstraat, Rutgerinkdijk, Plantenstraat en Ten Raestraat is zo’n plek. Net als de twee bouwlocaties aan de Plantenstraat en de Rutgerinkdijk. Deze locaties zijn evenals de Bonkertskamp slooplocaties waar ProWonen dit jaar nieuwe woningen gaat bouwen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven