Burgemeester mag nog zes jaar blijven

BORCULO – De gemeenteraad heeft dinsdag tijdens de maandelijkse vergadering unaniem besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door tussenkomst van de commissaris van de Koningin, aan te bevelen Hein Bloemen voor een periode van zes jaar voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van Berkelland.

De eerste periode van burgemeester Bloemen in de nieuwe, heringedeelde gemeente Berkelland loopt op 1 september van dit jaar af. Voor burgemeesters in Nederland is de benoemingsperiode zes jaar. Daarna kan een herbenoeming voor opnieuw zes jaar plaatsvinden. Uit de gemeenteraad is een vertrouwenscommissie aan de slag gegaan die zich met de herbenoeming heeft beziggehouden.

Daarbij hoorde ook een gesprek met de commissaris van de Koningin. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling aan de gemeenteraad. Deze aanbeveling wordt besproken en afgerond met een besluit. Voor de inhoud van alle stukken en alle gesprekken, evenals voor de behandeling in de gemeenteraad, geldt geheimhouding. Het besluit zélf van de raad is openbaar.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten een positieve aanbeveling uit te brengen. Dit besluit wordt, via de commissaris van de Koningin in Gelderland aan de minister gestuurd. Het Koninklijk Besluit tot de herbenoeming wordt vóór 1 september 2011 verwacht.

NUB is al een keer bij de burgervader op bezoek geweest:

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven