Gemeente wil graag veiligheid verbeteren

BERKELLAND – Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om prioriteiten op het gebied van veiligheid vast te stellen: fietsendiefstal, woninginbraken, jeugdoverlast, vernielingen, verkeersveiligheid en geweld.

Dit betekent dat deze onderwerpen extra aandacht krijgen van gemeente en politie in de aanpak van onveiligheid in Berkelland. Het tweejaarlijks bepalen van prioriteiten in de aanpak van onveiligheid vloeit voort uit het integrale veiligheidsbeleid 2008-2011 van de gemeente Berkelland. De afgelopen periode is al veel inspanning geleverd om deze problemen aan te pakken.

De politie houdt extra toezicht op plekken waar relatief veel veiligheidsproblemen voorkomen. De opsporing rondom fietsendiefstallen en inbraken is verbeterd. Ook investeert de gemeente in de aanpak van onveilige plekken door betere verlichting en onderhoud van groenvoorzieningen. Op plekken waar bepaalde veiligheidsproblemen vaker voorkomen, houdt de politie extra toezicht.

De gemeente besteedt aandacht aan de veiligheidsproblemen door tips te plaatsen in Berkelbericht. Jeugdoverlast wordt aangepakt door verschillende maatregelen, zoals het in beeld brengen van de groepen, uitbreiding straathoekwerk, afspraken met jongeren en buurtbewoners en een lik-op-stuk aanpak. Als dit nodig is, dan wordt de hulpverlening ingeschakeld.

Asociaal rijgedrag en snelheidsovertredingen worden aangepakt door gerichte controles op zogeheten ‘hotspots’.  De onderwerpen krijgen extra aandacht van gemeente en politie in de aanpak van onveiligheid in Berkelland. Uit de cijfers blijkt dat met name fietsendiefstallen, auto-inbraken en vernielingen sterk zijn afgenomen. Omdat met name het aantal geweldsdelicten is toegenomen, wil de gemeente extra investeren in de aanpak hiervan.

De commissie Bestuurlijk Domein vergadert om dinsdagavond 10 mei over de prioriteiten. De teamchef van politie zal hier een toelichting houden.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven