Natuurclubs steken de koppen bij elkaar

EIBERGEN – Met de oprichting van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek hebben de zes Achterhoekse ANV’s hun kennis en kunde op het terrein van landschapsbeheer officieel gebundeld. Met een terugtrekkende overheid en een sterke bezuiniging op natuur- en landschapsbeheer wordt samenwerking noodzakelijk. VALA heeft de ambitie zich op korte termijn te ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor agrarisch landschapsbeheer in de Achterhoek.

De zes agrarisch natuurverenigingen (ANV’s) die deelnemen in VALA zijn: Particulier Agrarische Natuurbeheer (PAN) Winterwijk, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge, Agrarisch Natuur Vereniging  (ANV) ’t Onderholt, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Groen Goed, Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel en Stichting Marke Vragender Veen (SMVV). Deze ANV’s hebben jarenlange ervaring op het gebied van aanleg en beheer van natuurelementen. Het zijn verenigingen opgericht door en voor agrariërs om hen te ‘ontzorgen’ in het beheer van de landschapselementen.

Het overgrote deel van het Achterhoekse cultuurlandschap, bij elkaar 140.000 hectare, is in beheer bij deze agrariërs en bij hen hebben de ANV’s in de loop van de jaren dan ook een groot draagvlak verworven. Om meer marktgericht te kunnen opereren naar opdrachtgevers als de Provincie, Regio Achterhoek, de gemeenten, maar ook Rijkswaterstaat en het Waterschap, is het effectiever om als één organisatie naar buiten treden. Ook uit het oogpunt van kostenbesparing en efficiëntie is samenwerking gewenst.

Met negen ervaren coördinatoren, die gezamenlijk een enorme schat aan landschap-ecologische kennis inbrengen en 50 ervaren werkploegleden, is VALA in staat zowel kleine als grote groenprojecten snel en flexibel uit te voeren. De negen coördinatoren voeren  de regie over de projecten vanaf de planvorming tot de uiteindelijke uitvoering. Met behulp van professionele software vertalen zij creatieve ideeën tot werkbare plannen, of het nu gaat om het inrichten van een streekeigen erf of het ontwikkelen van een bedrijfsnatuurplan of de aanleg van een poel.  Tevens beschikken zij over een groot netwerk en zijn ze thuis in de wet- en regelgeving. Ook hebben ze kennis en ervaring om eventueel subsidiegelden te verwerven.

VALA vormt een gebied dekkend samenwerkingsverband voor de hele Achterhoek op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Totaal telt VALA 2000 leden, die echter lid blijven van hun eigen vertrouwde ANV, elk met hun eigen streekgebonden identiteit. Deze samenwerking zal meerwaarde gaan opleveren voor de bewoners in het buitengebied en voor overheden die investeren in het landschap én voor de kwaliteit van natuur en landschap in de hele Achterhoek.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven