Rabobank spekt Eibergse verenigingen!

ledenbijeenkomst-eibergenEIBERGEN – Stichting Kerkepaden Beltrum werd de grote winnaar uit het coöperatiefonds in de afdeling Eibergen. Zij gingen maandagavond naar huis met € 10.000,-. Met dit geld kunnen zij een tractor aanschaffen waarmee zij de 22 km fiets- en wandelpaden in Beltrum en omstreken kunnen onderhouden en waarborgen. Zo’n 250 bezoekers luisterden aandachtig naar alle creatieve presentaties in de grote zaal van De Klok in Eibergen. Precies 192 leden brachten een stem uit op de vijf genomineerde projecten. Marlies Claasen vervulde haar rol als gastvrouw.

De andere prijswinnaars van het coöperatiefonds in Eibergen zijn: Tweede prijs € 7.000,- Gehandicaptenplatform Berkelland. Derde prijs € 5.000,- PCOB afdeling Eibergen. Vierde prijs € 4.000,- Stichting Kruidentuin Eibergen. Vijfde prijs € 2.770,32 Molenruiters Rekken

De ledenraad heeft bij het nomineren besloten dat verenigingen maximaal het bedrag winnen dat ze hebben aangevraagd. Winnen ze meer dan aangevraagd, dan gaat het overgebleven deel van de prijs mee in de pot voor 2013. Dit was hier het geval bij de Molenruiters Rekken (won € 3.000,-). Overige prijzen Daarnaast werden twee stimuleringsprijzen uitgereikt van € 500,- middels een hoge hoed aan niet-genomineerde verenigingen of stichtingen.

Marlies Claasen ging het publiek in en vroeg twee leden om een lot te trekken. Ledenraadslid Wies Bol overhandigde de cheques van € 500,- aan Stichting PigPop en Stichting Survival uit Beltrum. De Molenruiters Rekken won naast de vijfde prijs ook de beamer en het projectiescherm voor de meest creatieve presentatie.

Bertil van Lith, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heette iedereen van harte welkom en praatte de leden bij. Samen met Directeur Bedrijven Gerard Ankoné en een afvaardiging van de ledenraad besprak Marlies de ontwikkelingen van de bank en de activiteiten van de ledenraad. De leden besloten dat Wies Bol werd herbenoemd.

Als coöperatie voelt de bank zich verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving. In het coöperatiefonds stort de Rabobank daarom jaarlijks een deel van haar winst.

Dat bedrag besteedt de bank aan projecten, die bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid van deze regio. Leden beslissen vervolgens over de verdeling van de bedragen over de genomineerde projecten door de ledenraad.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven