‘Borculo krijgt een nieuwe Needseweg’

BORCULO – B & W van Berkelland stellen de raad voor om het bestemmingsplan voor de uitbreiding van FrieslandCampina Domo in Borculo met een melkpoederfabriek en een uitbreiding van de bestaande weiproductenfabriek ongewijzigd vast te stellen. Zij stellen daarbij tevens voor een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. De Needseweg wordt verlegd op een grotere afstand van woonwijk ‘Het Hambroek’. Hierdoor wordt het woon- en leefklimaat in de wijk verbeterd. De buurt heeft bij de inspraak aangedrongen op een nieuwe ontsluiting.

De verlegde Needseweg krijgt een aansluiting door middel van een rotonde op de provinciale Hekweg (N315). Bovendien komt er een wal tussen de woonwijk en de verlegde weg. De nieuwe ontsluiting zorgt voor een fraaiere entree van Borculo en een betere ontsluiting van het bedrijventerrein.

De totale kosten van de nieuwe weg zijn berekend op zes miljoen euro. De provincie Gelderland, FrieslandCampina Domo en de gemeente Berkelland betalen hiervan elk een derde deel (twee miljoen euro).

Burgemeester en wethouders willen zo snel mogelijk beginnen met de planologische procedure voor de aanleg van de nieuwe weg. De nieuwe ontsluiting wordt alleen uitgevoerd als het uitbreidingsplan van FrieslandCampina Domo ook daadwerkelijk doorgaat.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven