Wim Roekevisch is lijsttrekker voor VVD

RUURLO – In de algemene ledenvergadering van de VVD hebben de aanwezige leden het voorstel van het bestuur overgenomen om de huidige fractievoorzitter, Wim Roekevisch uit Ruurlo, aan te wijzen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. ”Wim Roekevisch is een raadslid met veel ervaring, heeft draagvlak onder de leden en geniet net als Jan Markink in 2005 en 2010 veel bekendheid. Hij heeft in achterliggende jaren in de gemeenteraad tussen College en andere partijen een spilfunctie verworven voor de uitvoering van het coalitieprogramma “Samen Anders” . Hij is een echte liberaal en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij is de juiste persoon om de VVD in 2014 de grootste partij in Berkelland te laten worden”, aldus voorzitter Hans Boxem.

Naast de gebruikelijke punten hebben de leden in deze voorjaarsvergadering ingestemd met de benoeming van Teunette Teselink uit Eibergen tot secretaris van de afdeling Berkelland, ter voorziening in de vacature door het overlijden afgelopen december van de heer Aalt van Kernebeek. Tijdens de vergadering werd bij zijn overlijden nog eens stilgestaan, als mede ook bij de andere VVD- leden, die zijn overleden in 2012. In de vergadering is ook een verfrissende start gemaakt met het verkiezingsprogramma. Een studiegroep heeft in 2010 een notitie gemaakt hoe Berkelland er in 2020 uit zou moeten zien. In de vergadering werd uiteengezet wat daar al van is terechtgekomen en welke speerpunten die de komende 4 jaar aandacht verdienen.

Naast aantrekken van werkgelegenheid en een ondernemende bestuurlijke – en ambtelijke organisatie, vroegen de leden extra aandacht te besteden aan de nieuwe zorg- en welzijntaken die aan de gemeente worden toevertrouwd. De speerpunten zullen worden uitgewerkt in een bondig verkiezingsprogramma, dat op de algemene ledenvergadering van 23 september a.s. wordt vastgesteld. De verkiezingsprogrammacommissie is gevraagd het conceptprogramma inter-actief met de leden op te stellen en nadrukkelijk ook open te staan voor suggesties ideeën van externe organisaties en personen; deze worden uitgenodigd hun suggesties te zenden aan [email protected].

De heer Henk Kamp, huidig minister van Economische Zaken en lid van Verdienste van de VVD afdeling Berkelland, heeft de afdeling uitgenodigd om samen met ondernemend Achterhoek een bezoek te brengen aan zijn ministerie. Dat bezoek zal waarschijnlijk op 11 oktober 2013 plaatsvinden.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven