Nieuwe regeling voor burgerinitiatieven

BORCULO – Onder voorzitterschap van Stefan Nijhuis heeft een raadswerkgroep een nieuwe regeling burgerinitiatieven gemaakt. De oude regeling is in 2010 afgeschaft. De nieuwe subsidieregeling is een experiment en loopt tot eind 2014. Dit én volgend jaar is een bedrag van 25.000 euro per jaar beschikbaar. De procedure is laagdrempeliger en kan sneller worden afgehandeld, omdat burgemeester en wethouders de regeling uitvoeren.

Naast deze regeling zijn er nog meer mogelijkheden om de gemeenschapszin in de eigen leefomgeving te bevorderen, zoals de ‘kanskaarten’ en de adoptiemogelijkheden van openbaar groen. Contactfunctionarissen van de gemeente begeleiden initiatiefnemers bij de aanvraag en kijken voor welke regeling het initiatief in aanmerking komt.

Per burgerinitiatief is een ‘buurtbon’ (subsidie) mogelijk van minimaal 250 euro en maximaal 5.000 euro. Vele initiatieven zijn denkbaar: verbeteren van de veiligheid van een plein of park, project voor jongeren die werkloos zijn, maatregelen om overlast van jongeren terug te dringen, hangplekken, buurtkrant, website van de wijk, bijzondere buurtactiviteiten, opstellen leefregels buurt, inhuren van onafhankelijke ondersteuning voor een project en nieuwe manieren om alle bewoners bij de wijk te betrekken. Zowel individuele bewoners, groepen van bewoners of stichtingen en verenigingen kunnen aanvrager zijn.

Het verzoek moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Om enkele te noemen: • Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk of buurt. • Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief • Initiatiefnemer is een particulier of een organisatie zonder winstoogmerk • Het initiatief moet – zo mogelijk – door aanvragers zelf worden uitgevoerd • Over beheer en onderhoud moeten afspraken worden gemaakt • Het project kan op korte termijn en uiterlijk 31 december 2014 gerealiseerd worden • Een initiatiefnemer mag per kalenderjaar maar één aanvraag indienen • Er wordt geen subsidie verstrekt voor catering, buurtfeesten, kinderopvang, reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, prijzen voor verlotingen, enzovoort.

Contactfunctionarissen helpen bij indienen aanvraag Inwoners met een idee of initiatief kunnen contact opnemen met de contactfunctionarissen de heer Frank Evers of Marcel Wansink via 0545-250 250. Zij kennen de voorwaarden en mogelijkheden van de regelingen en helpen de initiatiefnemers  graag bij het doen van een aanvraag.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven