Stichting Podium Neede krijgt 2000 euro

NEEDE – De Stichting Podium Neede ontvangt de eerste renteopbrengsten uit het legaat van Mr. Planten. Dit is afgesproken in overleg met de weduwe van wijlen Mr. E.G. Planten. Het bedrag van 2.155  euro wordt geschonken om hiermee in de programmering in de Van Gellicumzaal in Neede meer aandacht te kunnen besteden aan voorstellingen in het Achterhoekse dialect.

Na zijn overlijden liet Mr. E.G. Planten ten behoeve van het grondgebied van de voormalige gemeente Neede’ in 2007 een legaat na aan de gemeente Berkelland (als rechtsopvolger van de gemeente Neede). Hij verzocht de gemeente om eens per vijf jaar de renteopbrengsten uit dit legaat te besteden aan doelen ter bevordering van het Achterhoeks-eigene in de brede zin van het woord. Daarbij kan gedacht worden aan organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van het Achterhoekse dialect, touwtrekken, klootschieten, folklore, enzovoort.

Over de eerste vijf jaar bedroegen de revenuen (opbrengsten aan rente) een bedrag van 2.155,00 euro. Op 3 mei heeft het college van B&W een brief ontvangen van de D66-fractie met het voorstel dit nog niet uitgekeerde bedrag te geven aan de Stichting Podium Neede. Het college heeft dit voorstel overgenomen en heeft met de weduwe van Mr. Planten overlegd of de schenking aan de Stichting Podium Neede past binnen de ideeën die Mr. Planten met het legaat had.

De Stichting Podium Neede zorgt voor de programmering van de Van Gellicumzaal in Neede. Met het bedrag kan de stichting in de programmering meer aandacht besteden aan voorstellingen in het Achterhoekse dialect. De weduwe van Mr. Planten is inmiddels 90 jaar, maar was verheugd om te zien dat met het legaat deze keer juist het Achterhoekse dialect gesteund wordt.  Ze vertelde dat haar man tot op het laatst vloeiend in de Achterhoekse spreektaal uit de voeten kon en dat zijn hart altijd naar zijn geboortegrond (Neede) is uitgegaan.

De volgende besteding van revenuen uit het legaat vindt plaats in 2017.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven