Inwoner (71) koninklijk onderscheiden

EIBERGEN – Op 30 oktober heeft de burgemeester van de gemeente Heerde, mevrouw W.R.J.M.  Pijnenburg-Adriaenssen, aan de heer R. Scholten (71 jaar) uit Eibergen de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Heerde tijdens de receptie vanwege het 15-jarig bestaan van de Stichting Apeldoorns Kanaal.

De heer Scholten is medeoprichter en drijvende kracht in het bestuur van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Door zijn inspanningen heeft hij de stichting nadrukkelijk op de kaart gezet bij alle betrokken partijen, waaronder de diverse overheden als provincie, gemeenten en waterschap.

Verder ontplooide/ontplooit de heer Scholten diverse activiteiten: van 1986 tot heden (m.u.v. 2005-2009) diverse functies bij de Watersportvereniging De Mars in Zutphen, van 1990 tot heden diverse activiteiten en functies bij de voormalige Werkgroep Waterrecreatie Rivierengebied/Regioteam Rivierengebied en van 1996 tot 2011 consul Recreatie en Toerisme voor de ANWB.

De inzet van de heer Scholten sinds 1986 zowel op initiërend en bestuurlijk vlak voor de watersport en waterrecreatie op zich als ook op het gebied van de herinrichting, plantontwikkeling en uitbreiding van watersport- en waterrecreatiegebieden beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.

Gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling van zijn maatschappelijke verdiensten die allen met watersport en waterrecreatie te maken hebben, ontvangt de heer Scholten hiervoor de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven