SJB en Marga Klompé winnen 10.000,-!

EIBERGEN – Stichting Jongerenwerk Beltrum en Stichting Marga Klompé gingen tijdens de coöperatieavond als grote winnaar naar huis met €10.000,-. Met dit geld kunnen zij nieuwe inventaris aanschaffen. Zo’n 186 bezoekers luisterden maandagavond aandachtig naar alle presentaties bij Hof van Eckberge in Eibergen. Sjoukje van Ommeren vervulde haar rol als gastvrouw uitstekend.

De andere prijswinnaars van het coöperatiefonds in Eibergen zijn: Tweede prijs  € 7.000,- Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge. Derde prijs € 5.000,- Vriendenkring D.V.V. Vierde prijs  € 3.530,- Kinderklup Rekken. Vijfde prijs  € 3.000,- Koninklijk Onderscheiden Muziekvereniging Euphonia.

De ledenraad heeft bij het nomineren besloten dat verenigingen maximaal het bedrag winnen dat ze hebben aangevraagd. Winnen ze meer dan aangevraagd, dan gaat het overgebleven deel van de prijs mee in de pot voor 2014. Dit was het geval bij Kinderklup Rekken. Er werd naast de andere prijzen ook een stimuleringsprijs uitgereikt van € 1.000,-. Ledenraadslid Albertine Kokkeler overhandigde de cheque samen met Roel Vreeman, directeur Bedrijfsmanagement, aan EHBO Vereniging Beltrum.

Hans Rouwmaat, lid van de Raad van Commissarissen, heette iedereen van harte welkom. Jan ten Hove, directievoorzitter a.i., besprak de ontwikkelingen van de bank en beantwoorde vragen uit de zaal over het sluiten van kantoren en verwijderen van geldautomaten. Voor de afdeling Eibergen is dit jaar Albertine Kokkeler-van den Berg aftredend  en niet herbenoembaar. Als opvolgster is Andrea van der Lei kandidaat gesteld en benoemd. Maarten te braak is herbenoemd als ledenraadslid.

Als coöperatie voelt de bank zich verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving. In het coöperatiefonds stort de Rabobank daarom jaarlijks een deel van haar winst. Dat bedrag besteedt de bank aan projecten, die bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid van deze regio.

Leden beslissen vervolgens over de verdeling van de bedragen over de genomineerde projecten door de ledenraad.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven