Flinke subsidie voor sportbuurtcoaches

BORCULO – Het college van burgemeester en wethouders stelt € 60.000 subsidie beschikbaar voor de inzet van 3,0 fte sportbuurtcoaches (SBC). Dit besluit vloeit voort uit ‘de programmalijn Sport 2010-2014’ en de nota gezondheidsbeleid 2013-2016 ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Hierin zet de gemeente in op het voorkomen van gezondheidsproblemen (overgewicht) en het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl.

De gemeente heeft de Sport Federatie Berkelland 1,0 formatie SBC toegekend voor het verhogen van sportparticipatie van de groep volwassenen en ouderen. De inzet van de SBC richt zich op inwoners die niet actief zijn en inwoners die (nog) geen lid zijn van een sportvereniging.  Aan BeweegWijs kent de gemeente 2,0 formatie BSC toe. De toewijzing en de extra inzet is primair gericht op de jeugd tot 19 jaar en overgewicht, waarbij het accent ligt op het realiseren van gezonde scholen en gezond gewicht.

De gemeente heeft subsidie bij het ministerie van VWS aangevraagd die ook is gehonoreerd. Met de toewijzing van de gemeente sluizen wij deze subsidie 1 op 1 door aan projectaanvragers,  De inzet van de SBC is een uitbreiding op de bestaande succesvolle Impuls brede scholen, sport en cultuur en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen zijn vanaf 2012 gecombineerd en dragen de naam ‘Brede impuls combinatiefuncties’. De toewijzing geldt voor de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2017.

Met de toewijzing geeft de gemeente uitvoering aan de regeling Sportbuurtcoach en de maatschappelijke doelen in het voorkomen van gezondheidsproblemen (overgewicht) en het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl. Met de inzet van BSC willen wij op een efficiënte en doeltreffende wijze ‘maatschappelijk winst’ boeken.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven