Laatste subsidie voor kunsttunnel Ruurlo

RUURLO – Het college heeft besloten om aan het burgerinitiatief van de Kunstkring Ruurlo subsidie te geven. De subsidie is voor het project Kunst Tunnel Ruurlo. De kunstkring wil met leerlingen van Ruurlose scholen en andere inwoners van Ruurlo de fietstunnel in Ruurlo een kunstwerk maken waarin de bezienswaardigheden van Ruurlo en het buitengebied en het verenigingsleven van Ruurlo te zien zijn. Gemeente geeft dit project een subsidie van 4.015,20 euro. Met deze subsidie is het gehele budget – welke de raad voor 2013 en 2014 voor burgerinitiatieven beschikbaar heeft gesteld – in totaal 50.000 euro bestee

De Kunstkring Ruurlo heeft het plan opgepakt om samen met jeugd en jongeren uit Ruurlo de fietstunnel in Ruurlo te voorzien van een kunstwerk. Het is de bedoeling om een muurschildering aan te brengen in de hele fietstunnel. Dit gebeurt in samenwerking met kunstenaars en mensen van de Kunstkring. Het kunstwerk is een rondje Ruurlo waarin bezienswaardigheden, het verenigingsleven en het mooie natuurlijke en agrarische landschap een plek krijgen.

Om het kunstwerk te realiseren heeft de Kunstkring al met de provincie Gelderland, eigenaar van de tunnel, overleg gevoerd. De provincie wil aan het initiatief meewerken. Het wordt een kunstwerk van, voor en door Ruurlo. De jeugd en jongeren uit Ruurlo zullen de muurschildering grotendeels realiseren. Zij worden hierbij gesteund door Ruurlose kunstenaars. Het Ruurlose bedrijfs- en verenigingsleven en de Ruurlose scholen zullen nauw betrokken worden bij het kunstwerk. Uiteraard wordt het kunstwerk voorzien van een beschermende laag zodat het ook langere tijd als kunstwerk tegen andere graffiti en dergelijke beschermd is.

Op zich is het aanbrengen van een kunstwerk niet subsidiabel in het kader van de subsidieregeling burgerinitiatieven. Omdat het echter een project is waar de jeugd en jongeren, scholen, bedrijfsleven, verenigingsleven, kunstenaars enz. van Ruurlo actief betrokken zijn is het project goed voor de sociale cohesie van Ruurlo. Het kunstwerk beeldt ook in het rondje Ruurlo de samenhang tussen het dorp, de vereniging en het platteland uit. Daarnaast wordt het kunstwerk een nieuwe blikvanger voor Ruurlo waar fietsers, wandelaars en toeristen een kijkje kunnen nemen. Het tunneltje ligt nabij de Zevensprongroute.

De Kunstkring vraagt om het maximaal subsidiabele bedrag van 5.000 euro. De totale kosten van het project worden begroot op 23.000 euro. Voor het resterende bedrag worden sponsoren gezocht en fondsen aangeschreven. Met de provincie wordt nog gesproken over een financiële bijdrage. De kunstkring zal zelf ook een bijdrage uit haar kas beschikbaar stellen. De kunstkring ontvangt een bijdrage van 4.015,20 euro. Dit is het bedrag dat op dit moment nog beschikbaar is in het budget voor burgerinitiatieven.

De gemeenteraad van Berkelland heeft begin 2013 de ‘Subsidieregeling burgerinitiatieven Berkelland 2013’ vastgesteld. Met deze regeling wil de raad burgers, buurten, verenigingen en dergelijke stimuleren om activiteiten te ontwikkelen die de leefbaarheid en de sociale cohesie in de kernen en Berkelland in het algemeen ten goede komen. De regeling geldt voor 2013 en 2014. En per jaar een bedrag van 25.000,00 euro.

Het budget voor de burgerinitiatieven is voor 2014 nu volledig besteed. Het is nog niet bekend of de regeling burgerinitiatieven in 2015 zal worden voortgezet.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven