Berkelland in 2019 energieneutraal?

Door Redactie op 22-04-2016

BORCULO – Berkelland wil een energie neutrale samenleving zijn in 2030. In 2019 wil de gemeente nog in deze collegeperiode een derde van die ambitie hebben gerealiseerd. Hoe de gemeente dat wil bereiken, staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018.

Het doel is onder meer bij 1500 woningen (van voor 1980) een energierenovatie uit te voeren en bij woningen en bedrijven 7000 aansluitingen voor zonne-energie te realiseren. Ook wil de gemeente initiatieven uit de samenleving voor duurzame energieopwekking ondersteunen, zoals kleine en middelgrote windturbines, zonnepanelen op bedrijfsdaken, grotere zon-PV grondopstellingen en biomassa-installaties. Voor zo’n 60 bedrijven en instellingen komt een subsidie beschikbaar voor een energiescan plus investeringsadvies, met de voorwaarde dat deze leidt tot een investering in aantoonbare energiewinst.

Energieloket
Het energieloket zetten we samen met AGEM, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en de regiogemeenten voort. Bij het Verduursaam Energieloket kunnen inwoners en ondernemers uit de hele Achterhoek informatie en advies krijgen over financiering en uitvoeren van opwekken en besparen.

Openbare verlichting energiezuiniger, gebouwen energieneutraal, elektrische auto’s
Zelf gaat de gemeente de openbare verlichting in versneld tempo energiezuiniger maken door de oudste energie slurpende armaturen te vervangen door LED’s en dimmers, die 25 jaar meegaan. Ook onderzoekt de gemeente hoe ze haar eigen 35 gebouwen energieneutraal kan maken. Als eerste komen het gemeentekantoor en de gemeentewerf aan de beurt. Daarnaast investeert de gemeente in drie nieuwe elektrische auto’s voor haar wagenpark.

CO2-uitstoot terug met circa 75 duizend ton
Energieneutraal wil zeggen dat woningen en bedrijven evenveel energie gebruiken als ze opwekken. Berkelland legt de lat hoog. Van het verwachte energieverbruik in 2030 moet in 2019 al een derde zijn bespaard of duurzaam opgewekt. Praktisch vertaald gaat het om circa 85 miljoen kilowattuur (elektriciteit) en circa 13 miljoen m3 aan aardgasverbruik (warmte). Omgerekend brengt de gemeente de CO2-uitstoot terug met circa 75 duizend ton, te vergelijken met de uitstoot van 22 duizend middenklassenauto’s (bij gemiddeld 20 duizend kilometer per jaar).

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners onmisbaar
Het realiseren van de stevige ambitie voor 2019 kan de gemeente niet alleen. Initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn onmisbaar. Uit het uitgebreide consultatieproces tijdens de voorbereiding van het Energie Uitvoeringsprogramma blijkt dat het draagvlak groot is. Uit een internet-enquête onder de bevolking blijkt dat een grote meerderheid (=70%) de doelstelling van ‘Berkelland Energieneutraal 2030’ onderschrijft. Inwoners willen eerst energie besparen in hun eigen woning, om daarna te investeren in de opwekking van duurzame energie uit zonnepanelen.

‘Energiebestemmingsplan’
Ook in de regio is de bereidheid om te investeren in duurzaamheid groot. De gemeente wil initiatieven en ontwikkelingen stimuleren en ondersteunen. Voor de ruimtelijke inpassing van duurzame energie opwekinstallaties maakt de gemeente een apart ‘energiebestemmingsplan’ Hierin kan bijvoorbeeld duidelijkheid komen over de toegestane hoogte van windturbines. De gemeente verwacht in de zomer 2016 hierover een inspraakronde te kunnen organiseren.

Extra financiële middelen om succesvol te zijn
Om succesvol te zijn, moet de gemeente een aanzienlijke inspanning verrichten met inzet van extra financiële middelen. Om de ambitie ‘Berkelland 1/3 energieneutraal in 2019’ te realiseren investeert de gemeente een bedrag van 1,8 miljoen euro. Daarnaast wil men het SVn-fonds voor duurzaamheidsleningen jaarlijkse aanvullen met 1,5 miljoen euro. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen een lening afsluiten tegen een aantrekkelijk lage rente om in duurzame opwekking en energiebesparing te investeren. Van het bestaande budget van 2 miljoen euro wordt al volop gebruik gemaakt. Ook wil de gemeente de regeling ‘Achterhoek bespaart’ voortzetten. In vijf jaar tijd is dankzij deze regeling bij zo’n 2100 woningen gemiddeld 3.000 euro geïnvesteerd in woningisolatie. In de afgelopen vijf jaar is zo 6,5 miljoen euro in de lokale economie geïnvesteerd.

Stevige versnelling aan ambitie: energieneutraal in 2030
De Achterhoek staat in de top 3 van de regio’s met de hoogste jaarlijkse zonnestroomopbrengst per inwoner. Het aantal zonnestroomaansluitingen is tussen 2011 en 2014 exponentieel gegroeid van 710 naar 1110. Dat is beduidend hoger dan in andere gemeenten in Nederland. Ondanks de gestage toename van het aantal inwoners dat investeert in woningisolatie en zonne-energie, zou Berkelland pas rond 2080 energieneutraal zijn. Met dit Energie Uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018 geeft de gemeente Berkelland een stevige maar onmisbare versnelling aan haar ambitie: energieneutraal in 2030.

 

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

‘3D ontwerpen en printen’ bij BIEBlab Kunstwijs
BERKELLAND – Op woensdag 21 en woensdag 28 april organiseert BIEBlab Kunstwijs twee online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken v......
Lees verder »

IVN Zoom-lezing over mieren
BERKELLAND  - Mieren kom je overal tegen; meestal buiten, soms ook in huis. Ze spelen een belangrijke rol spelen in de ecosystemen van bos, heid......
Lees verder »

Rioolverstopping aanpakken
BERKELLAND - Helaas komt het soms voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben en op v......
Lees verder »

NL-doet op 28 en 29 mei
BERKELLAND - Op 28 en 29 mei 2021 organiseert het Oranje Fonds NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Heeft u als buurt, vereniging of......
Lees verder »

Gemeenteraad hervat vanavond de gisteravond geschorste vergadering
BERKELLAND - Vanavond (woensdag 14 april) om 19.30 uur hervat de gemeenteraad de vergadering die gisteravond is geschorst. De vergadering vindt digit......
Lees verder »

Verkeersonderzoek in Ruurlo
RUURLO - In opdracht van de gemeente houdt bureau De Groot Volker een verkeersonderzoek in Ruurlo in de periode van 19 tot en met 25 april. Dit verke......
Lees verder »

Groen licht voor test-event Startschotgala met 10.000 bezoekers in de Achterhoek
ACHTERHOEK - Evenementenorganisatie De Feestfabriek krijgt groen licht voor een test-event op zaterdag 1 mei op festivaltterein De Schans in Lichtenv......
Lees verder »

Telefoon gevonden bij Ruurlo’s tankstation
RUURLO - Deze Huawai telefoon is dinsdagavond gevonden bij tankstation Argos op industrieterrein in Ruurlo. Van wie is deze? ......
Lees verder »

Eenmalige bijdrage voor ondernemers en cultuur- en sportverenigingen en stichtingen in Berkelland die getroffen zijn door de coronacrisis
BERKELLAND - Vanavond heeft de gemeenteraad besloten om ondernemers en verenigingen en stichtingen die getroffen zijn door de coronacrisis een hart o......
Lees verder »

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
BERKELLAND - Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassade......
Lees verder »

Move2Social Achterhoek – ondersteuningsprogramma voor ondernemen met impact
BERKELLAND - Voor ondernemers die maatschappelijke impact willen maken en daarbij nog wat hulp kunnen gebruiken, is er nu Move2Social Achterhoek. Sta......
Lees verder »

Waterschap en Staatsbosbeheer samen tegen verdroging De Meene in Ruurlo
RUURLO – Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak tegen verdroging in De Meene - onderdee......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

Fratsen aparte dinge
NEEDE - In disse wondere aparte tied van beparkingen hebt wij ok allemoale iets mear tied um te leazen. As ie vulle least wurd ie vanzelf ok luk wieze......
Lees verder »

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

NUB TV

GGD Noord- en Oost-Gelderland start maandag 29 maart met het vaccineren in Borculo


BORCULO – Vandaag, vrijdag 26 maart, was de test dag waarbij de medewerkers getraind werden. Nieuws uit Berkelland mocht een kijkje nemen.

Uit de krant

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »