Personeel Hameland in dienst bij gemeente

NEEDE – Op 1 januari 2017 houdt Hameland in de huidige structuur op te bestaan. Vooruitlopend daarop heeft het algemeen bestuur van Hameland, bestaande uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk en sw-bedrijf Hameland, een besluit genomen over de toekomst van het Hameland-onderdeel ‘ontwikkelen & detacheren’. Dit onderdeel en de daaraan verbonden kadermedewerkers en leidinggevenden gaan over naar de SDOA. De SDOA zal het detacheren van SW-medewerkers bij bedrijven en organisaties verder vorm en inhoud geven.

Ook heeft het bestuur besloten dat de SW-medewerkers met een vast dienstverband bij Hameland per 1 januari 2017 in dienst komen van de gemeente van hun woonplaats. Voor de sw-medewerkers uit Haaksbergen is de gemeente in overleg met SWB.

Met deze besluiten is de eerste formele fase richting de zogenaamde ‘transitie’ van Hameland definitief geworden. Voordat de besluiten werd genomen, is advies gevraagd van de ondernemingsraad van Hameland. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de vakbonden over de wijze waarop de overdracht van het werkgeverschap wordt vormgegeven en hoe de gemeenten omgaan met gedetacheerde
sw-medewerkers.

De komende maanden moeten de gemeenten en Hameland nog een besluit nemen over de toekomst van ‘werken binnen’. Oftewel het onderdeel van Hameland voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek.

Vorige maand stelden de colleges van burgemeester en wethouders van Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk hun visie op dit onderdeel vast. Momenteel wordt deze visie verder uitgewerkt.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven