Schoonmaak van waterzuivering gestart

RUURLO – De rioolwaterzuivering te Ruurlo wordt vanaf maandag 2 mei helemaal stilgelegd, schoongemaakt en met nieuw slib herstart. Dit moet gebeuren omdat er een storing in de zuivering is opgetreden, die tot op heden niet verholpen kon worden. Met een herstart wil Waterschap Rijn en IJssel het “niet werkende” slib vervangen door slib uit de rioolwaterzuivering van Haarlo, om de zuivering weer goed draaiende te krijgen. De herstart van de zuivering vindt plaats vanaf maandagochtend 2 mei a.s. tot en met uiterlijk woensdagmiddag 4 mei. Tijdens de werkzaamheden wordt de zuivering uitgezet, het slib uit de zuivering afgevoerd, de zuivering gereinigd en nieuw slib aangevoerd. Hierna kan de zuivering weer aan. Het aan- en afvoeren gebeurt met vrachtwagens.

Weersomstandigheden
Door de herstart wordt de zuivering stilgelegd, maar de aanvoer van afvalwater gaat gewoon door. Dit wordt tijdelijk in het rioleringsstelsel gebufferd. Omdat hier maar een beperkte hoeveelheid rioolwater kan worden opgeslagen, moet alles zo snel mogelijk gebeuren. In verband met de weersomstandigheden is gekozen voor de huidige planning. Het waterschap verzoekt inwoners en bedrijven van Ruurlo en Veldhoek om, indien mogelijk, activiteiten uit te stellen die grote hoeveelheden water door het riool laten stromen.

Werkzaamheden
De vrachtwagens mijden het centrum van Ruurlo. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 06.30 uur ’s ochtends en 21.00 uur ’s avonds. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er in de nacht van maandag op dinsdag wordt doorgewerkt. We beseffen dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen en vragen hiervoor uw begrip. De directe omgeving is persoonlijk geïnformeerd.

Oorzaak van de storing onbekend
Door een nog onbekende oorzaak kan het stikstof niet goed uit het afvalwater verwijderd worden. De overige onderdelen van het zuiveringsproces werken verder wel naar behoren. Vanaf de eerste signalen van de storing, wordt de waterkwaliteit in de zuivering en de nabije riolen en beken continu gemonitord. Ook werden delen van het “niet werkend” slib ververst. Het gezuiverde water belandt in de Dorswaterleiding en vervolgens in de Baakse Beek. Daarom laat het waterschap zoveel mogelijk water naar de Baakse Beek stromen, zodat de stikstof verdund wordt en de natuurlijke balans in de beek niet verstoord wordt.

Het waterschap gaat onverminderd door met het zoeken naar de oorzaak en/of veroorzaker. Zij werkt hiervoor samen met onder andere gemeente Berkelland, de Omgevingsdienst Achterhoek en het laboratorium van de Oost-Nederlandse waterschappen, Aqualysis.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven