Start bouw woning nu binnen 26 weken

BORCULO – Het college heeft besloten de beleidsregels ‘intrekken van niet gebruikte omgevingsvergunningen voor bouwen van woningen’ in te trekken. Dit betekent dat een afgegeven bouwvergunning voortaan na de wettelijke termijn van 26 weken kan worden ingetrokken. Deze termijn was in Berkelland 52 weken.

 Intrekken van omgevingsvergunningen voor bouwen
Het college wil snel in kunnen spelen op ontwikkelingen die ten goede komen aan het woon- en leefklimaat van Berkelland. En wil daarom ruimte hebben om ongebruikte omgevingsvergunningen voor bouwen sneller in te kunnen trekken. Wethouder Patricia Hoytink: “We moeten slimme keuzes maken waarmee wij het kenmerkende prettige wonen en ondernemen in Berkelland kunnen behouden. Dat betekent ook dat we de termijn voor de start van de bouw inkorten naar de wettelijke termijn van 26 weken.”

Consequenties voor verleende omgevingsvergunningen
De wijziging naar de wettelijke termijn voor 26 weken geldt voor alle toekomstige en al verleende omgevingsvergunningen. De termijn gaat in op het moment dat een omgevingsvergunning voor bouwen is afgegeven. Dit betekent dat als er gedurende 26 weken niet gestart is met de bouw, het college kan besluiten om de verleende vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. De huidige beleidsregels en de termijn van 52 weken golden vanaf 1 januari 2012. Dit verandert nu naar 26 weken.

Wettelijk kader
Als het college de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning heeft verleend, moet de vergunninghouder zich houden aan artikel 2.33, tweede lid onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit artikel staat dat het college als bevoegd gezag kan besluiten om de verleende vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken wanneer gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Omdat in het artikel ‘kan’ staat, mag het college zelf bepalen of van de bevoegdheid tot intrekking van de vergunningen gebruik zal worden gemaakt. Als het college over gaat tot intrekking van een omgevingsvergunning, moeten alle in aanmerking te nemen belangen tegen elkaar worden afgewogen. Hiervoor is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de nodige jurisprudentie gevormd. Deze jurisprudentie is voor het college de basis voor het bepalen of van de bevoegdheid tot intrekking van de vergunningen gebruik zal worden gemaakt.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven