Vrijwilligers Zonnebloem in zonnetje gezet

EIBERGEN – Dinsdagavond werden tijdens de vrijwilligersvergadering van de Zonnebloem afd. Eibergen Gerda Olthof en Frieda van Enk gehuldigd in verband met hun 10-jarig jubileum. De beide dames werden afzonderlijk namens de regio toegesproken en ontvingen bijbehorende speld en bloemen die werden uitgereikt door Dhr. Gerrit Bosman van de regio. Daarna werden beiden door de bestuursleden Geke Gijgink en Mieke Meijerink kort toegesproken namens het bestuur, en bedankt voor hun inzet in de afgelopen 10 jaren. Beiden hebben hun sporen verdiend in het bestuurswerk. Gerda Olthof in de functie van algemeen bestuurslid (2009), hoofd bezoekerk, secretaris(2012-2018), en in de huidige functie van hoofd van de  activiteitencommissie. Frieda van Enk begon in 2009 als vrijwilligster p.r. en werd in 2012 algemeen bestuurslid en p.r. functionaris.

Ze nam in 2017 de voorzittershamer over, waardoor de continuïteit v/h Zonnebloembestuur gewaarborgd werd.  Frieda heeft veel werk verzet in het op de kaart zetten van de afdeling en op het gebied van p.r. Daarnaast vervult zij tijdelijk naast het voorzitterschap de functie van secretaris. Na de huldiging was er een hapje en een drankje voor alle vrijwilligers.

De vacature van secretaris is nog niet opgevuld. Voor vrijblijvende info hierover : zie de website van de Zonnebloem afd. Eibergen: www.zonnebloem.nl/eibergen of neem contact op met  Frieda van Enk 0545-477815.

De Zonnebloem is niet alleen actief in het organiseren van activiteiten, maar de vrijwillig(st)ers bezoeken ook trouw hun gasten thuis.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven