Herinrichting Kremersstraat – Dokterbleek in Eibergen

BERKELLAND – Ontwerp herinrichting Kremersstraat en Doktersbleek in Eibergen ligt ter inzage
Burgemeester en wethouders willen dit jaar de Kremersstraat en Doktersbleek herinrichten. U kunt de plannen inzien in de Publiekswinkel.

Herinrichting Kremersstraat – Doktersbleek
De Kremersstraat en Doktersbleek worden als één van de laatste straten in dit deel van Eibergen heringericht. Er wordt een infiltratieriool aangelegd en het regenwater van de voorkant van de woningen wordt afgekoppeld en op dit infiltratieriool aangesloten, evenals de opritten en het verhard wegoppervlak. Het gebied is hooggelegen en de grondwaterstand is er laag. Daarom is dit gebied prima in staat het regenwater wat er valt in de bodem te op te nemen. Dit is goed voor de verdroging en voorkomt dat er onnodig regenwater afgevoerd wordt naar het gemengd rioolstelsel. Hierdoor vermindert ook de kans op overlast tijdens piekbuien in de lager gelegen delen van Eibergen.
In de bestaande riolering worden de huisaansluitingen tot de erfgrens vernieuwd en zal dit riool puur als vuilwaterriool worden gebruikt.

Daarnaast wordt de bestaande bestrating en asfaltverharding vervangen door straatstenen. De inrichting van de straat wordt volgens de 30 km/uur inrichting uitgevoerd. Er worden wat nieuwe bomen geplant en wat extra groen stroken aangelegd. Ook wordt de openbare verlichting vervangen.

Ontwerp ter inzage in Publiekswinkel
Het ontwerp ligt vanaf woensdag 28 augustus 6 weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. De Publiekswinkel is open op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Zienswijze afgeven
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze geven over beide ontwerpen. Dat kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO.

U kunt uw mening ook mondeling geven door te bellen met de heer A.J. ten Barge van het Gebiedsteam. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 0545 – 250 250.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven