Samenwerken om arbeidstekort in de ouderenzorg aan te pakken


BERKELLAND – In september 2019 starten zorgaanbieders Azora, Careaz, Marga Klompé en Sensire en stagepartners GGNet en Streekziekenhuis Koningin Beatrix gezamenlijk met de opleiding Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in de Achterhoek. Met deze opleidingsplaats zet de regio een extra stap in het creëren van een kwalitatief hoog opleidingsklimaat. Door de inzet van GZ psychologen wordt er nog meer vanuit verschillende disciplines samengewerkt. En dat komt de kwaliteit van de ouderenzorg, en de daarbinnen geboden psychologische zorg, in de Achterhoek ten goede.

Daarnaast biedt deze discipline kansen op een herschikking van taken. Want de GZ Psycholoog neemt een belangrijke plaats in naast de specialist ouderengeneeskunde. Zij kunnen zo gezamenlijk de behandeling bieden die nodig is. Hierdoor vermindert de hoge werklast die de specialist ouderengeneeskunde momenteel ondervindt.

De personele tekorten in de ouderenzorg nemen steeds verder toe. Samenwerken en samen opleiden is het passende antwoord op de toenemende zorgvraag. Eind 2018 is er binnen de samenwerkende ouderenzorgorganisaties in de Achterhoek de ambitie uitgesproken om binnen een jaar een regionale opleidingsfunctie tot GZ Psychologen operationeel te hebben. In zijn twee psychologen gestart met de opleiding tot GZ Psycholoog. Dit groeit door naar zes permanente opleidingsplekken in 2025. Regionaal opleiden is daarmee een feit in de Achterhoek. Uniek, en bovenal innovatief door de bundeling van krachten.

Impact

De opzet van de gemeenschappelijke opleidingsplaats voor GZ psychologen (GOP) doorbreekt het denken in termen van concurreren in de zorg. Door de krachten te bundelen neemt de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit van de ouderenzorg. Met moderne, eigentijdse en een meer toekomstbestendige invulling van ouderenzorg en zorg voor kwetsbare doelgroepen in de regio Achterhoek.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven