Berkelland stelt Merkpaspoort vast


BERKELLAND –  De gemeente heeft als basis voor de profilering van Berkelland een Merkpaspoort vastgesteld. Hierin staat wat de identiteit van de gemeente is, welke waarden en normen daaronder liggen en waarvoor de gemeenschap gaat en staat. Aan de hand van dit Merkpaspoort wordt voor de onderdelen Bewoners (inwoners/wonen), Bedrijven (ondernemers/werken) en Bezoekers (toeristen/recreatie) een Merkroute uitgestippeld. Het resultaat is uiteindelijk een strategisch actieplan.

Het project ‘Profilering van Berkelland’ is een initiatief van de gemeente. Door middel van het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ is onderzoek gedaan naar de identiteit en het profiel van Berkelland. Moventum deed onderzoek onder 637 leden van het inwonerpanel, waaronder 59 ondernemers.

Analyse
Op basis van deskresearch is een externe en interne data-analyse gemaakt. Sterktes/zwaktes/kansen/bedreigingen (SWOT’s) zijn in beeld gebracht voor:
• Bewoners
• Bedrijven
• Bezoekers
• Berkelland Breed

Gesprekken
De uitkomsten zijn getoetst bij een interne gespreksgroep en een gespreksgroep vanuit het inwonerpanel. Op basis hiervan is een concept-Merkpaspoort opgesteld. Deze is getoetst in een reeks van workshops voor B&W, gemeenteraad, Jongerenraad en het Platform Berkelland. Bovendien zijn interviews gehouden met individuele inwoners, ondernemers en organisaties. Verder is iedereen in de gelegenheid gesteld om via een fysieke en digitale ‘verhaalmuur een bijdrage te leveren aan ‘het verhaal van Berkelland’.

Inhoud
Het merkpaspoort bevat de onderdelen:
• Visie en ambitie. Hoe kijkt het merk naar zijn markt, wat is zijn bestaansreden en ambitie? Hier worden de ambities op het gebied van demografie, versterken van de samenleving, duurzaamheid en energie, cultuur en ontwikkeling van de omgeving genoemd.

• Fysiek. Ruimtelijke, economische en demografische kenmerken en typering van de bevolking Ruimtelijk: Hier wordt genoemd dat Berkelland een van de grootste plattelandsgemeenten is met veel ruimte, groen en het kenmerkende coulisselandschap. Vier deellandschappen worden genoemd: Velden, Oude Cultuurlanden, Broeklanden en Beekdalen. De marken en het hofstelsel laten hun sporen en grenzen na. Kasteel Ruurlo is nog steeds het meest dominante gebouw volgens de Berkellanders. Daarnaast worden ook de watermolens van Borculo en Mallum, de watertoren van Eibergen en de havezate Huize de Kamp in Neede genoemd. De kernen zijn de basis voor Berkelland: het stadje Borculo, de dorpen Eibergen, Neede en Ruurlo en de zeven kleine kernen en de vele buurtschappen. Economisch heeft Berkelland elan, er is een sterke maakindustrie, vakmanschap en hoge kwaliteit. In de traditionele sectoren, maar juist ook in de smart-industry, in de proeftuin tussen de Tech-valley Twente, Food-valley Wageningen en de Health-valley Nijmegen. Arbeidsmoraal, daadkracht, economisch naoberschap en innovatie. Oak in nieuwe vormen van toerisme richting avontuur en stijl. De bevolking neemt af en de gemiddelde leeftijd is hoog. Berkelland heeft vooral inwoners met een Westerse achtergrond. De bevolking wordt getypeerd als betrokken, eerlijk en loyaal en voelt zich Achterhoeks.

Cultuur. Tradities, symbolen en helden
Berkellanders zijn niet traditioneel, maar houden van tradities: paasvuren, zomerfeesten, kermis, corso, jam maken, midwinterhoorn blazen en carbid schieten. Opvallende symbolen zijn de Berkelschipper, de schoepen van het waterrad, vleermuizen, de wind hand en de Eibergse eieren. Als helden uit het verleden warden Willem Sluyter, Gerrit Achterberg en Menno ter Braak genoemd en actueler schaatster Annie Borckink en schoenondernemer John Schuurman.

 

Waar staat en gaat Berkelland voor, wat is er belangrijk, wat is het onveranderlijke? Welk gedrag hoort daarbij? De vijf kernwaarden van Berkelland zijn: Veiligheid, Gezondheid, Behulpzaamheid.

• Bewijzen. Welke feiten ondersteunen de waarden van Berkelland? Vooral grate sociale veiligheid, het aantal misdrijven ligt op de helft van het Nederlandse gemiddelde. Gezond eten, frisse lucht en rust van de natuur. Natuurlijk naoberschap, ook economisch, veel vrijwilligers in de buurten en de verenigingen. Je kunt zijn wie je bent. Veel kan. De gemeenschap is tolerant, veel nieuwe initiatieven van ondernemers.
• Merkpersoonlijkheid. Het merk Berkelland beschreven als persoon Genoemd warden: vrolijk, gemoedelijk, gezellig en gastvrij. Respect voor geloven, vrijzinnig, bescheiden, met gemeenschapsgevoel, festivals, vaste vriendengroep. Ondernemend, hardwerkend, vakwerk, nuchter, no nonsence, buitenkant is niet belangrijk en: Doet wat hij zegt, afspraak = afspraak.
• Tone of voice. De toon waarop Berkelland communiceert

Vriendelijk, helder, oplossingsgericht en overzichtelijk.
In de volgende fases van het project wordt het Merkpaspoort nog aangevuld met:
• Positionering. Wat is de gewenste positie van het merk Berkelland ten opzichte van concurrenten?
• Strategie. Hoe willen we het merk Berkelland inzetten en waarom?

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven