Concordia Zorg sleept HKZ-certificaat binnen


NEEDE – Op 1 oktober 2019 heeft Concordia Zorg zijn deuren geopend aan de Oudestraat 99. Concordia Zorg is opgericht door Roy Spijkerman. Roy is zijn carrière in de zorgverlening begonnen in 2005, sindsdien heeft hij gewerkt in diverse functies binnen verschillende takken van de zorgverlening. In de beginfase van het bestaan van Concordia Zorg (2015) werkte Roy als zzp’er. Door de opgedane ervaringen en kennis in zijn carrière is Roy van mening dat zorg sneller, efficiënter en doelgerichter gerealiseerd kan worden waarbij de cliënt centraal staat. Vandaar dat Concordia Zorg op 1 oktober 2019 zijn deuren heeft geopend als kleinschalig zorgbureau gericht op ambulante hulpverlening.

Wat is Concordia Zorg?
Concordia Zorg biedt intensieve zorg aan elk individu die dat nodig heeft. Dit doen wij in de vorm van begeleiding en ondersteuning met als doel de cliënt zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Uit eigen ervaring is gebleken dat cliënten in zorginstellingen terechtkwamen en dat dit in veel gevallen voorkomen had kunnen worden door betere begeleiding aan te bieden. Daarnaast schiet de nazorg regelmatig te kort, hierdoor vervallen cliënten vaak in oude patronen en belanden ze na re-integratie in de maatschappij toch weer snel in een (gesloten) instelling. Als organisatie staan wij ervoor dat ieder persoon, ongeacht leeftijd, herkomst of ontwikkeling, recht heeft op goede en passende zorg en het verdiend om nieuwe kansen te krijgen, ongeacht het verleden.

Wanneer de cliënt er zelf niet meer uitkomt en alle houvast kwijt is, moet er iemand naast hem of haar staan. Vanuit de eigen woonomgeving en ter voorkoming van opname in een (gesloten)zorginstelling, zal de zorgprofessional van Concordia Zorg samen met de cliënt weer een veilige basis creëren. Hierbij staan de waardigheid en de eigen kracht van de cliënt centraal . Wij werken met een klein team, waardoor de cliënten steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien en een langdurige vertrouwelijke relatie op kunnen bouwen.

Wat mogen cliënten en samenwerkingspartners van Concordia Zorg verwachten?
Sinds 1 mei jl. is Concordia Zorg HKZ-gecertificeerd voor de ambulante begeleiding van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Dit HKZ-kwaliteitskeurmerk is de hoogste standaard voor kleinschalige zorgondernemingen en wordt ook door gemeenten en instanties als zodanig erkend. Cliënten en samenwerkingspartners kunnen er hierdoor op vertrouwen dat Concordia Zorg voldoet aan de hoogste normen van ambulante hulpverlening. Concordia Zorg blijft inzetten op het ontwikkelen van kwaliteitsverbeteringen voor de cliënt, (zorg)professionals en (bedrijf)certificering.

Wat biedt Concordia Zorg:

* Gespecialiseerde ambulante hulpverlening

* Ambulante hulpverlening

* Begeleiding bij huishouding en structuur

Voor meer informatie over bovenstaande verwijzen wij u graag naar onze website: http://www.concordiazorg.nl

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven