Nieuwe noodverordening Berkelland per 1 juni

Door Redactie op 01-06-2020

BERKELLAND – Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noorden Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven. De ondernemer of de exploitant
moet de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen
De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen.

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen
Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer
open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30
gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van
een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen
dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een
scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk
huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.
Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte
winkelcentra, stationshallen. Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan
en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden
Samenkomsten op buitenterrassen zijn verboden, tenzij gasten gebruik maken van een zitplaats
aan een tafel en maatregelen zijn getroffen waardoor:

 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, met uitzondering van
personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen
 op aanpalende terrassen,
 de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd,
 het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Bij aanpalende terrassen moeten de beheerders van deze terrassen gezamenlijk zorgen voor het in
acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.
Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkendegasten buiten het terras voorkomen. Eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties
Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor Eet- en drinkgelegen en binnenterrassen.

Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een
paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

Hotels
Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden. In restaurants van hotels mogen
meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant
van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant
toegelaten worden. Indien echter minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn mogen ook andere
gasten toegelaten worden zolang het aantal van 30 gasten niet wordt overschreden.
Indien een gebouw functioneel is gescheiden van andere functies en beschikt over een zelfstandige
ruimte binnen het gebouw, is het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen per
gebouw, niet van toepassing. Hiervoor is de norm 30 personen per functie of een hoger aantal als
dat voor die functie is toegestaan (bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en dergelijke). Dit betekent
dat per inrichting of bedrijf maximaal 30 personen zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om
binnen één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan.

Aanwijzing verboden gebied
De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op
deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het
houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet
in acht nemen daarvan dreigt. Een aangewezen verboden gebied kan ook een specifieke locatie
zijn, zoals een eet- en drinkgelegenheid met binnen- en/of buitenterras. De voorzitter kan ook een
locatie aanwijzen om het tegengaan van besmettingsgevaar in het kader van de volksgezondheid
te garanderen. Een gebiedsverbod kan gelden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een dag,
weekend of week. In het uiterste geval kan ook een heel horecaplein als verboden gebied worden
aangewezen, ook al zijn er maar enkele ondernemers of exploitanten die zich niet houden aan de

Noodverordening voorschriften.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten
Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt het maximum
van 30 personen niet. Bij presentatie-instelling kan gedacht worden instellingen die beeldende
kunst laten zien maar geen eigen collectie hebben (zogeheten ateliers). Hiervoor geldt wel dat de
aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon (met
uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend
plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Escaperooms, binnenspeeltuinen, glow in the dark golf
Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek
toegankelijk gebouw. 30 personen per gebouw zijn toegestaan, met inachtneming van 1.5 meter
afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek
mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.
Bowlingbanen zijn op last van het Ministerie van EZK te beschouwen als tot 1 september 2020
gesloten te houden binnensport faciliteit. Ook horecavoorziening in een bowlingcomplex zal tot 1
september gesloten blijven.

Kampeervoorziening
Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen wasen/of
douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van
vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het
zogeheten ‘kamperen bij de boer’).

Protocollen
Ondernemen in een anderhalvemetersamenleving is een grote uitdaging. Verschillende branches
hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een
protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk voor een
bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen verbindende richtlijn
binnen een betreffende sector. Hierbij kan de overheid advies geven. De sector is zelf
verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. Protocollen hebben echter geen
juridische status. De noodverordening is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan,
ongeacht een protocol.
Ton Heerts ten slotte: “Het coronavirus is nog steeds onder ons. Iedereen is aan zet om het nog
verder in te dammen: ondernemers, inwoners en gemeente. Houd afstand en houd rekening met
elkaar. Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.”

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

De Leukste Plekjes In Berkelland
BERKELLAND - In de Achterhoek in de provincie Gelderland ligt op de grens met Twente de gemeente Berkelland. Het is een vrij nieuwe gemeente door een......
Lees verder »

Digitale kerstkaarten maken in bieb
BERKELLAND – Op 8 december worden er in de Bibliotheek Neede en Borculo workshops ‘digitale kerst- en nieuwjaarskaarten maken’ georganiseerd. De deel......
Lees verder »

Agem, Kuster Energy en Amperapark plaatsen zonnelaadstations in de Achterhoek
REGIO - Drie partijen in de duurzame mobiliteit gaan zich samen inzetten voor de realisatie van zonnelaadstations in de Achterhoek. Op deze locaties ......
Lees verder »

Burenhulp: voor een helpende hand in Berkelland
BERKELLAND - Wilt u zich inzetten voor een ander? Zoekt u hulp of contact met een naober als het even niet lukt? Eenmalig, iedere week of alles daart......
Lees verder »

Geen kerstmarkt in Rekken, wel kerstwandeltocht
REKKEN - De traditionele kerstmarkt van Crescendo Rekken gaat in z’n huidige vorm dit jaar niet door. Binnen de mogelijkheden van dit moment is beslo......
Lees verder »

Geriatrische Trauma Unit geopend in SKB
REGIO - Onlangs is in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een Geriatrische Trauma Unit (GTU) geopend. De GTU is een speciale afdeling voor 70-pluss......
Lees verder »

Groei en Bloei schrapt Mooie Spullenbeurs
HAARLO - Corona gooit voor het tweede achtereenvolgend jaar roet in het eten voor de Mooie Spullenbeurs van Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen ......
Lees verder »

Oecumenische dienst in Dorpskerk Ruurlo online te volgen
RUURLO - De Raad van Kerken heeft samen met Ds. van Beelen een oecumenische dienst voorbereid voor 28 november, de eerste Adventszondag. Door de toen......
Lees verder »

Woninginbraak aan de Stationsweg in Neede
NEEDE - Op Zondag 21 november tussen 14:00 uur en 19:00 uur is er ingebroken in een woning aan de Stationsweg in Neede. Heeft u iets verdachts opgemer......
Lees verder »

Leger des Heils collecteert voor kwetsbaren in Berkelland
BERKELLAND - In de week van 29 november tot en met 4 december gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op voor de landelijke collec......
Lees verder »

Geslaagd Acro weekend RGV Ruurlo
RUURLO - Na lang wachten, was het afgelopen weekend eindelijk zover. Een gedeelte van de acrogymnasten van RGV Ruurlo zijn afgereisd naar Breda voor ......
Lees verder »

Wandelgroep Borculo zoekt wandelaars
BORCULO - Wie een gezellige en sportieve invulling van de woensdagmiddag zoekt kan eens overwegen zich aan te sluiten bij de wandelgroep in Borculo. ......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Kletskassa
NEEDE - Wat veur de kleine winkeliers heel normaal is wurdt deur de supermarkten op e bloazen of ze iets nieuws hebt oet e vonden. Het preutje met de......
Lees verder »

Fratsen oogsttied
NEEDE - September is natuurlijk de oogstmoand bie oetstek.De boeren meit nog `n leste snit van `t land. Dit joar was natuurlijk biezonder vruchtboar ......
Lees verder »

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »