Nieuwe noodverordening Berkelland per 1 juni

Door Redactie op 01-06-2020

BERKELLAND – Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noorden Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven. De ondernemer of de exploitant
moet de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen
De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen.

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen
Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer
open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30
gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van
een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen
dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een
scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk
huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.
Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte
winkelcentra, stationshallen. Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan
en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden
Samenkomsten op buitenterrassen zijn verboden, tenzij gasten gebruik maken van een zitplaats
aan een tafel en maatregelen zijn getroffen waardoor:

 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, met uitzondering van
personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen
 op aanpalende terrassen,
 de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd,
 het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Bij aanpalende terrassen moeten de beheerders van deze terrassen gezamenlijk zorgen voor het in
acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.
Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkendegasten buiten het terras voorkomen. Eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties
Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor Eet- en drinkgelegen en binnenterrassen.

Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een
paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

Hotels
Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden. In restaurants van hotels mogen
meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant
van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant
toegelaten worden. Indien echter minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn mogen ook andere
gasten toegelaten worden zolang het aantal van 30 gasten niet wordt overschreden.
Indien een gebouw functioneel is gescheiden van andere functies en beschikt over een zelfstandige
ruimte binnen het gebouw, is het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen per
gebouw, niet van toepassing. Hiervoor is de norm 30 personen per functie of een hoger aantal als
dat voor die functie is toegestaan (bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en dergelijke). Dit betekent
dat per inrichting of bedrijf maximaal 30 personen zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om
binnen één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan.

Aanwijzing verboden gebied
De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op
deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het
houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet
in acht nemen daarvan dreigt. Een aangewezen verboden gebied kan ook een specifieke locatie
zijn, zoals een eet- en drinkgelegenheid met binnen- en/of buitenterras. De voorzitter kan ook een
locatie aanwijzen om het tegengaan van besmettingsgevaar in het kader van de volksgezondheid
te garanderen. Een gebiedsverbod kan gelden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een dag,
weekend of week. In het uiterste geval kan ook een heel horecaplein als verboden gebied worden
aangewezen, ook al zijn er maar enkele ondernemers of exploitanten die zich niet houden aan de

Noodverordening voorschriften.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten
Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt het maximum
van 30 personen niet. Bij presentatie-instelling kan gedacht worden instellingen die beeldende
kunst laten zien maar geen eigen collectie hebben (zogeheten ateliers). Hiervoor geldt wel dat de
aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon (met
uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend
plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Escaperooms, binnenspeeltuinen, glow in the dark golf
Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek
toegankelijk gebouw. 30 personen per gebouw zijn toegestaan, met inachtneming van 1.5 meter
afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek
mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.
Bowlingbanen zijn op last van het Ministerie van EZK te beschouwen als tot 1 september 2020
gesloten te houden binnensport faciliteit. Ook horecavoorziening in een bowlingcomplex zal tot 1
september gesloten blijven.

Kampeervoorziening
Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen wasen/of
douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van
vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het
zogeheten ‘kamperen bij de boer’).

Protocollen
Ondernemen in een anderhalvemetersamenleving is een grote uitdaging. Verschillende branches
hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een
protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk voor een
bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen verbindende richtlijn
binnen een betreffende sector. Hierbij kan de overheid advies geven. De sector is zelf
verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. Protocollen hebben echter geen
juridische status. De noodverordening is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan,
ongeacht een protocol.
Ton Heerts ten slotte: “Het coronavirus is nog steeds onder ons. Iedereen is aan zet om het nog
verder in te dammen: ondernemers, inwoners en gemeente. Houd afstand en houd rekening met
elkaar. Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.”

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Waarom je online speelautomaten voor echt geld zou moeten spelen
BERKELLAND - Online casinosites worden steeds beter en bieden een steeds groter aantal spellen om uit te kiezen, sommige gebaseerd op traditionele ca......
Lees verder »

Doe mee aan de Olympische Spelen in Borculo
BORCULO - Meedoen aan de Olympische Spelen?? Dat kan tijdens deze activiteit van de Zomertoer Berkelland! Meld je vandaag nog aan en doe donderdagmid......
Lees verder »

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zie......
Lees verder »

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze a......
Lees verder »

Succes voor Pasruiters Fajah Schruink en Boukje Mengerink
NEEDE - Fajah Schurink van LR en PC de Pasruiters kwam aan de start tijdens het dressuurconcours in Vragender. Zij behaalde daar met haar pony Golden......
Lees verder »

Drukte rond Antonius bij Zomerboekenmarkt
REKKEN - Het was afgelopen woensdagmiddag opnieuw een gezellige drukte in en rond Antonius, waar de derde Zomerboekenmarkt werd gehouden. Op het dorp......
Lees verder »

Kat Flint uit Borculo verdwenen vanaf de Korte Wal in Borculo
BORCULO - Heeft iemand  kat Flint gezien? Hij is verdwenen vanuit de omgeving van centrum Borculo Korte Wal. Het is een kat van ongeveer anderha......
Lees verder »

Gerrie van der Horst zingt en speelt in de Dorpskerk in Ruurlo
RUURLO – Op zaterdagmiddag 31 juli kunnen bezoekers van de Open Kerk in de Dorpskerk van Ruurlo genieten van de veelzijdige muzikale kwaliteiten van ......
Lees verder »

Toch nog een beetje kermis in Voor-Beltrum dit jaar
BELTRUM- De draaiboeken lagen al helemaal klaar, na de versoepelingen van 26 juni dacht de organisatie dit jaar weer een volledige kermis te kunnen h......
Lees verder »

Lieke Waltvoort uit Geesteren succes vol namens De Hamelandse Ruiters
GEESTEREN - Lieke Walvoort uit Geesteren heeft namens  De Hamelandse Ruiters twee keer de M1/M2 met haar paard Heroic Power op het concours in W......
Lees verder »

Gemeente Berkelland gestart met pilot energie
BERKELLAND - De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen h......
Lees verder »

Maand van de opvoeding komt eraan
BERKELLAND - Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

NUB TV

film: De Achterhoek en landbouw horen bij elkaar

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »