Samen d’ran voor duurzame energie

Door Redactie op 18-06-2020


BERKELLAND – Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind. Alle 30 regio’s stellen hiervoor een eigen RES op om bij te dragen aan landelijke opgave om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh = de eenheid voor elektrische energie) aan duurzame energie per jaar te produceren. De regio Achterhoek streeft ernaar om 1,35 TWh op te wekken. Dat is woensdag 17 juni 2020 bekend gemaakt in de eerste versie van Achterhoekse RES: de concept-RES.

Met de RES snijdt het mes aan twee kanten
“Het opwekken van 1,35 TWh levert een CO2-reductie van ruim 60% op. Daarmee draagt de regio ook bij aan de Gelderse CO2 -reductiedoelstelling van 55% in 2030 (ten opzichte van 1990)”, aldus Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek. Het ‘bod’ van 1,35 TWh bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten die voortkomen uit regionaal en gemeentelijk duurzame beleid. Langeveld: “In de Achterhoek werken we onder het motto ‘samen d’ran’ al jaren aan de eigen duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit vormt nu de basis voor de concept-RES Achterhoek. Het mes snijdt dus aan twee kanten: door de RES worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave.”

Opwekken duurzame energie heeft meer voordelen
In de concept-RES Achterhoek wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk grootschalige duurzame energie op te wekken via zonnepanelen op (bedrijfs)daken. “Bij zon op dak is er sprake van dubbel (efficiënt) grondgebruik. Er hoeft dan bijvoorbeeld minder (landbouw)grond benut te worden voor zonneparken. Om dit te realiseren moeten we alle zeilen bijzetten. We blijven daarnaast ook afhankelijk van windenergie om balans te houden in het elektriciteitsnetwerk. Met andere woorden: als de zon schijnt waait het meestal niet hard en als het hard waait schijnt de zon meestal niet”, licht Langeveld toe. Ook een speerpunt in de concept-RES is om het opwekken van elektriciteit te combineren met andere vraagstukken, zoals bestrijding van droogte, tegengaan van de stikstofproblematiek of herbebossing. “Zo boeken we klimaatwinst én behalen we andere belangrijke doelen”.

Nu op weg naar de RES 1.0
De locaties van zonnevelden en windmolens zijn nog niet bekend. Wel hebben gemeenten hebben al ruimtelijke kaders gesteld voor het opwekken van duurzame energie waarbij onder andere inwoners betrokken zijn geweest. Langeveld: “Daarnaast kregen we ook mooie inzichten tijdens regionale stakeholdersbijeenkomsten afgelopen voorjaar. Dit gebruiken we om komend jaar het concept verder te ontwikkelen tot de RES 1.0. Er worden in verschillende gemeente bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers. Zodat we samen mogelijkheden kunnen verkennen om duurzame energie op te wekken.”

Partners RES-achterhoek
De partners van de RES Achterhoek zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. De colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap hebben op 16 juni 2020 ingestemd met het bod van 1,35 TWh. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten op 30 juni a.s. De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben de concept-RES ter kennisname ontvangen. Zij stellen uiterlijk 1 juli 2021 de RES 1.0 vast. Langeveld: “De concept-RES is de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken ofwel: samen d’ran!”

Bekijk de concept RES op www.resachterhoek.nl 

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Vrijwilligers gezocht voor de VoorleesExpress Berkelland
BERKELLAND – De Bibliotheek Oost-Achterhoek wil kinderen helpen die moeite hebben met taal. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met de Voorlee......
Lees verder »

SKB staat klaar voor vrouwen die moeten bevallen
BERKELLAND - Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in verschillende regio’s in het land. Daarnaast zijn er op meerdere plekken in h......
Lees verder »

KinderKerk in Eibergen
EIBERGEN - Op zondagmiddag 26 september komen we voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar in de KinderKerk. Gelukkig mag dit weer in de vorm v......
Lees verder »

Achterhoekse ondernemers leren van elkaar in MKB-Deal
BERKELLAND - Op 29 september starten zo’n vijftien mkb’ers een traject om meer uit hun bedrijfsresultaten te verbeteren. De MKB-Deal Achterhoek is ee......
Lees verder »

Drie daguitstapjes vanuit Berkelland
BERKELLAND - Natuurlijk is er in de zomer heel wat te doen in onze prachtige provincie - van fietstochtjes tot een circusbezoek. Maar het is ook alti......
Lees verder »

Welke vervoersmogelijkheden zijn er in Berkelland?
BERKELLAND - Inwoners van Berkelland die niet meer zelfstandig kunnen reizen met het eigen en/of het openbaar vervoer, kunnen een beroep doen op vers......
Lees verder »

Vogelmarkt bij De Olde Mölle in Neede
NEEDE - Na een gedwongen rust door Covid 19 is het dan eindelijk weer zover dat er een Vogelmarkt kan worden gehouden. Op zondag 19 september 2021, v......
Lees verder »

Snertfietstocht VVV Ruurlo
RUURLO - Op zondag 3 oktober a.s. kan de bekende Ruurlose Snertfietstocht weer gefietst worden. Er is keuze uit twee routes van ongeveer 25 en 40 km ......
Lees verder »

Wonen in de Achterhoek met een 8 gewaardeerd
BERKELLAND - De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 ......
Lees verder »

Lisa Stipt gaat workshops geven in De Huve
EIBERGEN - Vanaf oktober staat het workshop seizoen voor Lisa Stipt weer volop aan. Lisa zelf heeft er enorm veel zin aan en ze ontvangt je graag op:......
Lees verder »

Opfriscursus schaken bij Natuurpark Kronenkamp in Neede
NEEDE - Op vrijdag 8 oktober start Hans Grooters met een opfriscursus schaken bij het Natuurpark Kronenkamp in Neede. De cursus bestaat uit 6 lessen ......
Lees verder »

Verlichte avond wandeling in Eibergen
EIBERGEN - Op zaterdag 2 oktober wordt er voor de tweede keer een verlichte avondwandeling gehouden in Eibergen met aansluitende gezelligheid bij “He......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »