Nieuwe attractie voor toeristen én inwoners van Neede

NEEDE – De geschiedenis van Neede is een boeiend en veelomvattend thema, een aspect van het dorp dat voor een groot deel de cultuur en identiteit ervan bepaalt. Des te belangrijker is de vraag hoe die geschiedenis ook voor de jongste generaties levendig en bekend te houden is. Met de komst van het nieuwe Natuurpark Kronenkamp, waar cultuureducatie een belangrijk speerpunt is, werd de weg geplaveid voor de komst van ‘de tentoonstelling van het historisch besef’, ofwel de Canon van Neede.

Met de Canon wil het dorp Neede zich uitdrukkelijk profileren naar zowel de eigen bewoners als naar bezoekers. Niet voor niets is het een samenwerking van vijf belangrijke partijen: de Historische Kring Neede (HKN), de Gemeenschapsraad Neede (GRN), de VVV, de Ondernemersvereniging Neede (OVN) en het Natuurpark Kronenkamp zelf. Naast de fysieke aanwezigheid van de panelen met de onderwerpen in het bezoekerscentrum van het natuurpark zijn er ook plannen voor een fiets- en/of wandelroute langs historische plekken.

Puzzel
De drijvende kracht achter de Canon vanuit de HKN is Rens van der Heijden. “De HKN is vanaf de start betrokken bij de plannen voor de Canon. Dat is natuurlijk logisch omdat wij het archief van de geschiedenis van Neede beheren. Maar ook voor ons was het een puzzel om de Canon samen te stellen. De hoeveelheid ruimte die je hebt is natuurlijk niet oneindig. Er hangen 24 panelen in het bezoekerscentrum. Dat betekent dat we een selectie hebben moeten maken in tijdvakken, onderwerpen en daarna nog eens in het fotomateriaal per onderwerp.”

“Verder hadden we de randvoorwaarde dat de teksten levendig, bij elkaar passend en voor een brede doelgroep leesbaar moesten zijn. Daarvoor hebben we contact gezocht met VanAtotO uit Neede, waarmee we al eerder positieve ervaringen hadden. Als HKN zijn we zeer verheugd met het resultaat en overtuigd van het feit dat we hiermee het historisch besef van de Needenaren aanwakkeren”, aldus Van der Heijden.

Fraaie attractie
Ook VVV’er Mans Koster is blij met de komst van de Canon op het Natuurpark. Naast de al bestaande uitkijktoren en de Needse Berg met tal van activiteiten aan de noordkant van het dorp, is Neede nu ook aan de zuidkant een fraaie (toeristische) attractie rijker. Als liefhebber van de geschiedenis van Neede bovendien ziet hij de Canon als een mogelijkheid tot verdieping van de kennis van Neede.

Voorzitter Inus Westhoff van de GRN wijst op de langgekoesterde wens van de GRN om met diverse belanghebbenden de geschiedenis van Neede uit te dragen. Het draagt bij aan de educatie en bevordert de leefbaarheid en het toerisme in het dorp. Hij kijkt ook uit naar de volgende stap, het bezoeken van de diverse bezienswaardigheden via een wandel- en/of fietsroute. Ook daar wil de GRN graag aan bijdragen.

IJkpunt
De vraag die nu nog openstaat, is die van het vervolg. De Canon is slechts een eerste ijkpunt. Verdieping in en vervolg op de onderwerpen zijn een voorwaarde om de Canon geen deel te laten worden van het archief. De geschiedenis is van de inwoners en het zou mooi zijn als iedereen er zijn steentje aan bij kan dragen. Over de wijze waarop wordt nog nagedacht.
De Canon Neede is te bezichtigen in het bezoekerscentrum ‘Het Filter’ op het Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 Neede. De opening voor het publiek is op zaterdag 25 juli vanaf 11.00 uur. Daarnaast is het bezoekerscentrum de vier daarop volgende zaterdagen, 1, 8, 15 en 22 augustus, speciaal voor het Canonbezoek geopend van 10 -16 uur. Voor de kinderen worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals een vleermuis knutselen en meedoen aan een Canonquiz.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven