Integraal Huisvestingsplan vastgesteld, maar niet zonder slag of stoot

BORCULO – In de raadsvergadering van 15 september is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2036 vastgesteld, waarin plannen staan rondom het basisonderwijs in Berkelland. In de commissie Bestuur en Sociaal van 3 september jl. werd al over dit plan gesproken, waar veel partijen hun complimenten uitspraken over het gelopen proces en het plan an sich. Debby Verhoeven, bestuurder van Keender, sprak in de commissievergadering, mede namens OPNONOA en VCO, over hoe zij het proces heeft ervaren. Dat was tot maart dit jaar uitstekend, daarna heeft de verantwoordelijke wethouder, Anjo Bosman, volgens haar steken laten vallen.

Inhoudelijk gaat het IHP o.a. over het binnenmilieu van scholen, over fusies, over IKC-vorming en over nieuwbouw. Deze stappen zijn ingedeeld in verschillende fasen. De besturen Keender, OPONOA en VCO hebben in aanloop naar het IHP besloten, mede met oog op teruglopende leerlingaantallen, de handen in één te slaan en samen te gaan voor minder scholen en betere faciliteiten. Na maart zijn er beslissingen gemaakt, zo zegt Verhoeven, die niet de goedkeuring dragen van alle schoolbesturen. Dit, terwijl de wethouder volhoudt dat alle besturen hun akkoord op het plan hebben gegeven.

Die ruis op de lijn zorgde in de commissie al voor vragen. “Hoe kan het dat scholen wie zijn toegezegd om te kunnen bouwen in fase 1, ineens in fase 2 staan, zonder dat zij daarover een heldere toelichting hebben gehad,” vraagt Jolanda Kuipers (D66) zich af. Leo Morren (GL) wil hetzelfde weten: “het verbaast mij als dat met geld te maken heeft, want bij de besluitvorming rondom de nieuwbouw van het Staring College, heeft wethouder Van der Neut gezegd dat er nog geld voor het IHP beschikbaar zou zijn.” Betsy Wormgoor (PvdA) geeft aan het vervelend te vinden dat schoolbesturen niet allemaal achter het plan blijken te staan, terwijl de raad dat wel zo is voorgehouden. “Ik kan niet anders dan concluderen dat het draagvlak voor een deel ontbreekt,” zegt zij. Verderop in de commissie wordt door de wethouder nogmaals uitgesproken dat er zeker akkoord is gegeven door alle schoolbesturen. Kevin Hauser (VVD) is hierdoor in de war: “De schoolbesturen zeggen dat er wijzigingen worden gemaakt zonder dat zij daar vanaf weten, terwijl de wethouder stelt dat zij alles in overleg heeft gedaan. Om het voor ons inzichtelijk te krijgen, zou ik graag notulen willen inzien van de overleggen tussen wethouder en schoolbesturen.” Wethouder Bosman geeft in haar antwoord aan dat ze gaat onderzoeken of dit kan, omdat ze niet precies weet hoe het zit met de vertrouwelijkheid van die stukken.

In de raadsvergadering van 15 september is wethouder Bosman niet aanwezig (in verband met trieste persoonlijke omstandigheden) en wordt zij vervangen door wethouder Van der Neut. Verder valt op dat Hans Boxem het woord voert voor de VVD, terwijl dat in de commissie nog door Hauser werd gedaan. In de tijd tussen de commissie en de raadsvergadering, heeft de gemeente brieven ontvangen van zowel het medewerkersteam van de Kard. Alferinkschool in Neede, als hun MR en de ouders van leerlingen op die school. Allen doen zij een dringend verzoek om de nieuwbouw van de Kard. Alferinkschool niet uit te stellen. “Het is onmogelijk om in het huidige pand de komende 10 jaar degelijk en bovenal gezond onderwijs te bieden aan de kinderen van onze school,” wordt er door het team geschreven, gevolgd door allerlei punten die hen zorgen baten betreffende het binnenmilieu van de school.

De VVD trapt de raadsvergadering af en stelt voor in te stemmen met het IHP en daarna zo spoedig als mogelijk met de schoolbesturen om tafel te gaan om een plan te maken voor nieuwbouw in Neede. D66 komt met een amendement waarin ongeveer hetzelfde wordt gesteld, maar waarbij vanavond nog in elk geval Kard. Alferinkschool in fase 1 wordt geplaatst. “We zitten allemaal zo dicht bij elkaar met wat we willen, maar er is ook geld nodig om een degelijk plan te kunnen maken,” stelt Jolanda Kuipers. De PvdA vult aan: “Door dit amendement maken we het gewoon duidelijk,” aldus Betsy Wormgoor. “U zegt dat we er zo spoedig mogelijk mee aan het werk gaan, maar zo spoedig mogelijk is zo rekbaar als elastiek.” Wethouder Van der Neut reageert kort en krachtig: “U hoort mij zeggen: als het plan er ligt, gaan we ermee aan de slag. Zo doen we dat altijd in dit college.”

Kuipers komt terug op de in de commissie opgevraagde notulen. “Wij hebben geen verslaglegging van de overleggen, want deze zijn vertrouwelijk verklaard. Ik daag de portefeuillehouder uit de notulen te overleggen, om in elk geval te tonen dat ze er zijn.” De wethouder antwoord dat de raad alle stukken en verslagen heeft ontvangen.  Bij de afronding van het agendapunt, wordt het amendement van D66, PvdA, GL en OBL in stemming gebracht, hoofdelijk. Opvallend is dat de zowel de VVD als Kevin Hauser als individu een stemverklaring willen afleggen. Hans Boxem licht toe in zijn stemverklaring dat de VVD wel geld beschikbaar wil stellen voor de samenvoeging van OBS de Marker en de Kard. Alferinkschool, maar dat andere planvorming in een andere fase moet plaatsvinden, en om die reden stemmen zij tegen het amendement.

Hauser sluit zich in zijn stemverklaring bij de woorden van de VVD aan, maar geeft aan een andere keuze te maken. “Lesgeven in een pand met slecht binnenmilieu is een ongezonde situatie. Bij krimp zijn er twee dingen belangrijk: werkgelegenheid en goed onderwijs, een school biedt beide. Tot slot,” gaat hij verder, “als raadsleden kunnen wij niet controleren of dat wat ons voorgehouden wordt, ook klopt, omdat wij geen notulen mogen inzien.” Volgens Hauser is het niet de eerste keer dat er informatie onvolledig wordt aangeleverd. “En om die reden kan ik niet anders dan een signaal afgeven en instemmen met het amendement.”
Bij het instemmen met het IHP zelf, geeft de PvdA te kennen niet in te stemmen met het plan, “omdat het proces vanaf maart tot en met nu met enorm veel ruis is gelopen en er veel verwarring is ontstaan, kunnen wij dit plan niet steunen.” D66 sluit zich hierbij aan en stemt, overigens samen met OBL, tegen. GroenLinks zegt ondanks de ruis en de zorgelijke situatie op de Kard. Alferinkschool, wel te kunnen leven met het IHP en stemt in.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven