College biedt jaarrekening 2020 aan gemeenteraad aan, resultaat over het jaar 2020 is € 6.895.000 positief

Door Redactie op 25-05-2021


BERKELLAND – Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een aantal incidentele voordelen. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij grondexploitaties, extra inkomsten van het Rijk in verband met coronasteunpakketten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkelingen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het voordeel is vooral eenmalig. Het resultaat over het jaar 2020 is € 6.895.000 positief. Maar € 500.000 van dit positieve resultaat heeft een meerjarig (structureel) effect. € 1,4 miljoen wordt bestemd voor nog niet afgeronde projecten, € 1,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitaties en € 4,3 miljoen aan de reserve onderwijshuisvesting om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Het resultaat is als volgt te verklaren:
Grondexploitaties € 1.546.000
De verkoop van de voormalige Willibrordusschool heeft een groot aandeel in dit voordeel. Daarnaast hebben we opbrengsten uit de verkoop van erfpachtgronden en van bouwkavels. Onder andere van de locaties Olland en De Heuver.

Bouwleges € 262.000
Afgelopen jaar en vooral de tweede helft van het jaar waren er meer aanvragen, maar ook aanvragen met een hogere bouwsom. De opbrengsten van de leges zijn afhankelijk van het aantal aanvragen maar ook van de omvang van de aanvragen. Hoewel we halverwege het jaar de inkomsten nog hebben bijgeraamd, was deze opbrengst niet voorzien.

Riolering -€ 318.000
De uitgaven in de exploitatie voor riolering zijn volgens de planning van het Watertakenplan verlopen. De investeringen zijn wel achtergebleven bij de planning. De uitvoering daarvan zal (deels) in 2021 plaatsvinden. Dit resulteert voor 2020 in een incidenteel nadeel van € 318.000 doordat door de lagere investeringen minder compensabele btw toegerekend mag worden.

Participatie en werkgeversbenadering € 682.000
Bij de bestuursrapportage is gerekend met een gemiddelde uitkering van € 14.500 terwijl de werkelijke gemiddelde uitkering € 13.441 is. Dit is de belangrijkste reden van het batig resultaat. Hiertegenover staan lagere opbrengsten van terugbetalingen bijzondere bijstand zelfstandigen dan was geraamd. Verder heeft het Algemeen Bestuur van de SDOA in december 2020 besloten het restantbedrag van de bestemmingsreserve Organisatieonderzoek van € 198.000 terug te betalen.

Verbinding ondernemers voor Participatiewet € 329.000
De omzet van detacheringen van voormalige SW-medewerkers is positiever uitgevallen dan was geraamd bij de bestuursrapportage. De bedrijven hebben covid-maatregelen genomen waardoor het steeds veiliger geworden is om te gaan werken. Verder hebben wij budget geraamd voor beschutte werkplekken. Dit bedrag is wederom niet volledig besteed. Aangezien het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt redelijke stabiel blijft, kunnen we dit als een structureel voordeel aanmerken.

Loonkosten begeleide participatie € 687.000
Dit zijn de loonkosten van de voormalige SW-medewerkers. Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd. Verder hebben we in 2020 een groot bedrag aan transitievergoeding van het UWV ontvangen over de periode 2015 t/m 2020. Deze hadden we niet geraamd.

Algemene uitkering € 1.168.000
In 2020 ontvangen wij in totaal € 1.168.000 meer aan algemene uitkering dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de coronasteunpakketten. Er is een beperkt effect van ongeveer € 200.000 dat te maken heeft met de actualisering van de verdeelmaatstaven. Doordat iedere gemeente andere hoeveelheden heeft ten opzichte van wat er begroot is, verandert de verdeling over de gemeenten ook enigszins. Dit heeft in ons geval een positief effect. Hiertegenover staat een nadelig effect door de toename van de belastingcapaciteit van ongeveer € 225.000. Naast het voordeel in 2020 zijn er ook nog nabetalingen gedaan over eerdere jaren die tot een extra voordeel leiden van € 130.000.

Onvoorzien € 200.000
Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Onvoorzien is een verplicht onderdeel in de begroting. Om die reden kunnen we dit voordeel niet als structureel zien.

Arbeidsmarktbeleid € 382.000
Door de coronacrisis is er minder tijd geweest om aandacht te besteden aan het arbeidsmarktbeleid. Dit heeft in 2020 tot lagere lasten geleid. Ook zijn soms vacatures later ingevuld. In totaal levert dit een voordeel op van € 382.000.

Taakmutaties rijksmiddelen € 295.000
Er blijft € 295.000 over als gevolg van toevoegingen van rijksgeld aan de algemene uitkering voor taken die nog ingevuld moeten worden. Gedeeltelijk is hier vertraging ontstaan door de coronacrisis, maar we zien ook dat een gedeelte van deze extra taken niet tot dezelfde lasten leiden als begroot. Een aantal hiervan zijn al ingezet bij de bezuinigingen. Te noemen zijn de voorschoolse opvang en ecologisch bermbeheer.

Verkoop Grolseweg -€ 211.000
Eind 2020 zijn de gronden en gebouwen aan de Grolseweg in Beltrum verkocht. De opbrengst heeft de gemaakte kosten niet volledig gecompenseerd. Hierdoor hebben we een eenmalig nadeel.

Detachering/uitkeringen personeel € 349.000
Voor zieke en zwangere medewerkers hebben we van het uitvoeringsorgaan uitkeringen ontvangen. Daarnaast zijn enkele personeelsleden tijdelijk gedetacheerd geweest. Dit heeft geleid tot niet geraamde inkomsten.

Opleidingen personeel € 335.000
Met name door de pandemie zijn veel cursussen in 2020 niet doorgegaan. Een deel van deze middelen zetten we in voor de kosten van de thuiswerkregeling in 2021. Het andere deel wordt bestemd voor 2021, omdat uitgestelde scholing dan ingehaald zal worden.

ODA € 175.000
Net als in 2019 is er ook in 2020 een voordeel op de Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhavingstaken die bij de ODA zijn ondergebracht. Door corona zijn er in 2020 minder uren afgenomen. Dit speelt vooral bij toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODA een positief resultaat behaald over 2020 dat deels wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Berkelland bedraagt het aandeel € 55.000. Het totale incidentele voordeel komt daarmee op ongeveer € 175.000.

Diverse verschillen kleiner dan € 175.000
In deze specificatie hebben we de grootste verschillen van 2020 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Samen hebben deze toch een redelijke omvang. Bij de programma’s wordt verder ingegaan op deze verschillen.

Copyright © 2022 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

GSV’63 gaat oliebollen verkopen
GEESTEREN - Op zondag 11 december gaat GSV’63 weer oliebollen verkopen. “Na het succes en de goede smaak van vorige jaren ook dit jaar weer heerlijke......
Lees verder »

Marieke van Laarhoven-Lodeweges uit Ruurlo is als zelfstandig reisadviseur aangesloten bij reisbureauketen The Travel Club
RUURLO - Een vakantie boeken bij Marieke staat voor onbezorgd op reis gaan. Want als persoonlijke reisadviseur regelt de Ruurlose de vakantiereis van......
Lees verder »

Schuurman BZC thuis onderuit tegen JAWS Amsterdam
BORCULO - In zwembad ‘t Timpke heeft Schuurman BZC het in de waterpolo eerstedivisie af moeten leggen tegen het hoger geklasseerde JAWS Amsterdam. Na ......
Lees verder »

Repair Café Berkelland spaart vaak uw portemonnee en het milieu
BORCULO - Waarom een defect apparaat of botte gereedschappen meteen afdanken als deze nog gemakkelijk een tweede leven aan kunnen? Het spaart vaak uw ......
Lees verder »

Lessons & Carols wordt een traditie in de Dorpskerk Ruurlo
RUURLO - Op zondagavond 11 december is er weer een uitvoering van Lessons & Carols, met liederen en lezingen in de sfeer van Kerst. Er is inmidde......
Lees verder »

Huisartsenposten Gelderland redelijk goed bereikbaar
BERKELLAND  - Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet in Gelderland gemiddeld 8 minuten wachten tot de dienstdoende hui......
Lees verder »

Kinderen Eibergen en Beltrum kunnen schaatsen
EIBERGEN/BELTRUM - Op maandag 28 november was de laatste les van het Piet de Wit Schaatsproject 2022 voor de kinderen uit Eibergen en Beltrum. Jaarlij......
Lees verder »

Leo van Leijsen praat over de kerken van het Midden-Oosten in Beltrum
BELTRUM - Onder deze titel zal Leo van Leijsen op dinsdag 17 januari 2023 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek g......
Lees verder »

Politieke Avond op 6 december
BERKELLAND - Op dinsdag 6 december is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politie......
Lees verder »

Twee militaire oefeningen in Berkelland van 5 t/m 9 december
BERKELLAND - Het ministerie van Defensie houdt begin december 2 militaire oefeningen: op 5 december in de omgeving van Geesteren. Er doen 45 militair......
Lees verder »

Midwinterhoornblazers op Schapenmeer
REGIO - “Het duister moet gaan want het licht komt eraan”. Midwinterhoornblazers van d'Olde Roop uit Zelhem zijn zondag 18 december te zien en te hor......
Lees verder »

Vrouw gewond na aanrijding in Eibergen
EIBERGEN - De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 14.30 uur uitgerukt naar de Haaksbergseweg in Eibergen. Een automobilist was daar in botsing geko......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen dagje oet
NEEDE - Ik was deur VIOS oet e neudigt um eens een keartje met te goan as sponsor van disse mooie vereniging noar FC Twente. Fantastisch natuurlijk w......
Lees verder »

Fratsen wat een gedoo
NEEDE - De prieze van gas en stroom riest de panne oet. Wat leu kunt `t neet mear betalen allemoale,wat een nare toestand. Noe krieg ie allerlei tips......
Lees verder »

Fratsen kamelen
NEEDE - Dreuge,dreuge,dreuge op `t moment dat ik dit schrief heb wij net oetgerekend onder de jammarkt een buitje ehad. Was nog ens neet zovulle en zo......
Lees verder »

Fratsen op kop
NEEDE - Op mien bienoa dagelijkse tochtje van Nee noar Beltrum zoog ik van de een op de andere dag inens allemoale vlaggen op kop hangen. Bie de ears......
Lees verder »

NUB TV

Borculo en Geesteren in het teken van traditionele slipjacht


BORCULO/GEESTEREN – De jaarlijkse slipjacht van de Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging (KNJV) en de Hamelandse Ruiters in Borculo en Geesteren vond zaterdag voor de 47e keer plaats. Amazone Floor van Roon heeft met meer dan honderd jachten door het hele land meegereden en komt, net als andere deelnemers en vele bezoekers, graag naar de Achterhoek voor de slipjacht.

“Het is supermooi om in deze streek, in deze regio te rijden”, aldus Van Roon. “Mensen zijn hier heel vriendelijk en vinden het naar mijn weten ook leuk dat we er zijn. Dus dit is zeker een omgeving waar we graag komen.” Dat deelnemers graag naar Berkelland komen blijkt uit cijfers van de KNJV. “Als je kijkt naar de ongeveer vijftig jachten die ze jaarlijks organiseren, dan zitten wij in de top vijf qua deelnemers. Dat geeft wel aan dat ze graag hier naartoe komen”, laat Jan Markink van de Hamelandse Ruiters weten. Ook bezoekers weten de slipjacht te vinden: “We kunnen altijd rekenen op heel veel belangstelling. We kondigen het altijd aan en dan komen er veel mensen naar kijken.”

Tijdens de slipjacht jagen de veertig deelnemers niet op een prooi, maar volgen ze een kunstmatig vossenspoor door het landschap. “Met een slipjacht trekken we een spoor dat ruikt naar vos en dan volgen een stel honden het spoor”, beschrijft Van Roon. “Dan zijn er drie ruiters die de honden begeleiden en wij als ruiters gaan er met de paarden achteraan.” De ruiters rijden vervolgens door de veelzijdige natuur in Borculo en Geesteren. “Dat gaat dan over de weilanden, de landerijen en door de bossen”, vertelt Markink. “Maar ook door sloten bijvoorbeeld, dat is het mooie ervan.”

Waardevolle traditie
Voor de amazones is de traditie erg waardevol. “Ik vind het vooral heel leuk dat je het met een grote groep van vaak dezelfde mensen doet”, vertelt amazone Mathilde de Rooij, die vaak samen met haar ouders een slipjacht rijdt. “En er zit geen wedstrijdelement in, dat maakt het gemoedelijk.” Van Roon rijdt twee keer per week mee met een jacht: “Dan kom je op leuke plekken van Nederland en mooie stukken natuur waar je anders niet zou komen.”

Traditie in ere houden
Ook Markink hoopt dat de traditie, die in Borculo en Geesteren bijna vijftig jaar bestaat, nog lang blijft bestaan. “Het is een traditie die in ere moet worden gehouden”, vindt de organisator. “Bij de start zie je zogenaamde sonneurs, die blazen de jacht aan en aan het einde van de jacht blazen ze het weer af.”

Door REGIO8

Uit de krant

Met trots dragen wij de groene Achterhoek muts en sjaal!
BERKELLAND - Deze prachtige Achterhoekse vlag muts met groene pluim is een mooi gebreide winter muts in de Achterhoek kleuren.. De heerlijk zachte mu......
Lees verder »

Geest eren
GEESTEREN - Als op oudejaarsavond om tien uur de klok in Geesteren slaat en je het schreeuwen van de steenuil hoort, is de kans groot dat de nieuwjaa......
Lees verder »

Balkenbrij is typisch Gelders: ‘Het smaakt lekkerder dan het klinkt’
ACHTERHOEK - Je houdt ervan, of je vindt het absoluut niet lekker: balkenbrij. Het vleesgerecht kent zijn oorsprong in Gelderland en is misschien wel ......
Lees verder »

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »