Achterhoekse bodem goed op orde

Door Redactie op 27-11-2021


BERKELLAND – De toestand van de Achterhoekse landbouwbodem is over het algemeen van een goed niveau. De organische stofgehaltes zijn gemiddeld goed, er is voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden zijn goed op orde. Wel zijn er aandachtspunten voor de toekomst. Dit blijkt uit een recentelijk afgerond onderzoek waaraan zo’n 300 agrariërs, loonwerkers en partners samenwerken in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit.’

Meer inzicht in bodem- en waterkwaliteit
Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om voldoende ruwvoer van goede kwaliteit te produceren, de bodemkwaliteit te bewaken en de waterkwaliteit te beschermen. Tussen bedrijven bestaan echter grote verschillen. Lokale verschillen in bodem en waterhuishouding en het vakmanschap van de agrarisch ondernemer spelen hierin een cruciale rol. Om van elkaar te leren en maatwerk in adviezen te kunnen geven is het nodig meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en de actuele toestand van de bodem. In 2019 is de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) daarom een samenwerking gestart met het Nutriënten Management Instituut (NMI) om dit inzicht te vergroten op basis van beschikbare bodemanalyses, metingen en proefgegevens en dit te vertalen in concrete adviezen voor individuele agrarische bedrijven. De VKA is een lerend netwerk voor de landbouw. In de Achterhoek werken 300 agrariërs, loonwerkers en partners aan het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van kringlooplandbouw. Het project is gefinancierd door de VKA-partners provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel.

Analyses van de Achterhoekse bodem
Op basis van onder meer beschikbare bodemanalyses die boeren hebben laten uitvoeren bij onderzoeksbureau Eurofins Agro, is in kaart gebracht hoe de bodemkwaliteit in de Achterhoek zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld heeft. Ook zijn cijfers gebruikt van melkveehouders die zijn aangesloten bij de VKA. Positieve bijdrage aan waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid Eén van de indicatoren voor bodemkwaliteit is het organische stof (OS) gehalte. Het OSgehalte is de afgelopen twee decennia vrij stabiel gebleven dan wel gestegen in de Achterhoek, blijkt uit het onderzoek. Meer organische stof in de bodem zorgt dat vocht en mineralen beter vastgehouden worden en dat levert naast een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit ook een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. ‘Het onderzoek bevestigt dat agrarische ondernemers middels een uitgekiende vruchtwisseling, gebruik van vanggewassen en groenbemesters en slim bodembeheer erin slagen om de jaarlijkse afbraak van organische stof te compenseren en deze zelfs op te bouwen’, aldus Gerard Ros, onderzoeker bij NMI.

Maatwerk cruciaal voor duurzaam bodembeheer
Op basis van analyses is in beeld gebracht wat de grootste uitdagingen zijn voor een duurzaam bodembeheer. Deze uitdagingen zijn 1) voorkom achteruitgang in bodemvruchtbaarheid en verhoog de benutting van mest, 2) zorg voor een goede bodemstructuur en 3) voorkom gewasschade door droogte. Hiervoor hebben onderzoekers concrete oplossingen op een rij gezet. Bijvoorbeeld door perceelsspecifiek te bemesten, kruidenrijk gras met klaver op te nemen of door water vast te houden met boerenstuwen. Maatwerk per bedrijf en soms per perceel blijft echter cruciaal.

Bij minister onder de aandacht
De VKA heeft samen met Groeikracht en Agro-innovatiecentrum De Marke de inzet en ervaring van Achterhoekse boeren voor een betere bodem- en waterkwaliteit onlangs aangereikt aan het ministerie van Landbouw. Nederland moet namelijk voldoen aan eisen op het gebied van waterkwaliteit en milieu. Binnen diverse projecten en pilots hebben de VKA en haar leden de afgelopen jaren ervaring opgedaan met
bedrijfsspecifieke normen voor het gebruiken van mest, aandacht voor een betere bodem en de inzet van de juiste meststoffen. Deze ervaringen, de beschikbare cijfers vanuit de VKA en de conclusies van het onderzoek tonen aan dat met goed vakmanschap positieve stappen in de richting van kringlooplandbouw zijn gezet. In de brief aan de minister is benadrukt dat maatwerk in oplossingen cruciaal is, want op boerenbedrijven spelen omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld grondsoort, weersinvloeden en de beschikbaarheid van water een grote rol.
Effecten van maatregelen kunnen per bedrijf of zelfs per perceel verschillend zijn. ‘De grote zorg die wij als boeren veelvuldig uitspreken is het achterwege blijven van de mogelijkheid tot evenwichtsbemesting, hét duurzame kringloop-principe. Fosfaattoestanden van de bodem zijn weliswaar op niveau, maar er is wel degelijk sprake van een daling van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem, blijkt uit deze analyse
van het NMI. Wij hebben het ministerie van LNV dan ook een handreiking gedaan hoe wij verantwoord invulling kunnen geven evenwichtsbemesting. Dus duurzame kringlooplandbouw zoals het hoort en zoals we dat willen. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van LNV’, zet Stefan te Selle, VKA-bestuurslid, uiteen.

Over de VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk van de landbouw in Achterhoek en Liemers voor een vruchtbare toekomst waarbij samen met agrariërs en partners nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Deze kennis wordt gedeeld in de VKA-studiegroepen. VKA ging in 2013 als project van start. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins werkt de VKA aan
de gezamenlijke doelen.

Copyright © 2022 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Collectanten in Berkelland weer op pad voor de hersenstichting
BERKELLAND - Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 houdt de Hersenstichting de jaarlijkse collecte. Ook in Berkelland gaan honderden collectanten......
Lees verder »

Expositie schilderijen Françoise Martens
RUURLO – Vanaf 7 februari t/m 30 maart zijn de werken van Françoise Martens te bewonderen in de expositieruimte van Kunstkring Ruurlo, op de eerste v......
Lees verder »

KNVB denkt competities uit te kunnen spelen, mits deze op 5 en 6 februari wordt hervat
BERKELLAND - De KNVB heeft goede hoop dat de amateurvoetbal competitie 'gewoon' kunnen worden uitgespeeld. Het is daarbij wel van belang dat de compe......
Lees verder »

Winterwandeling SV Kerkloo Eibergen opnieuw afgelast
EIBERGEN - De winterwandeling die op zondag 13 februari georganiseerd zou gaan worden door Schietvereniging Kerkloo uit Eibergen gaat wederom niet do......
Lees verder »

5x deze relatiegeschenken komen altijd van pas
BERKELLAND - Ben je net een onderneming gestart en ben je op zoek naar geschikte relatiegeschenken? Dan ben je er waarschijnlijk al achter gekomen da......
Lees verder »

Biebboeken laten bezorgen aan huis
BERKELLAND – Ken jij iemand die enorm graag leest, maar aan huis gebonden is? Wijs hem of haar dan op de mogelijkheid om boeken thuisbezorgd te krijg......
Lees verder »

Workshop gebarentaal in Bibliotheek Ruurlo
RUURLO – Na succesvolle edities in Eibergen en Lichtenvoorde start er in maart 2022 in de Bibliotheek Ruurlo een workshopcyclus ‘Kennismaken met geba......
Lees verder »

Bouw een virtuele wereld in het BIEBlab
BERKELLAND – Op 2 februari (Ruurlo) en 9 februari (Eibergen) kun je in het BIEBlab een virtuele wereld bouwen. In beide vestigingen begint het BIEBla......
Lees verder »

Museum de Scheper verlengt expositie over schilder Herman Abbink
EIBERGEN - Museum de Scheper heeft de tentoonstelling over Herman Abbink, de in Eibergen geboren landschapsschilder, verlengd. Deze interessante expo......
Lees verder »

Van wie is deze ring?
BORCULO - Wie is deze ring verloren bij de bushalte aan de Graafwichmanstraat in Borculo.  ......
Lees verder »

Inwonersaantal Berkelland nagenoeg gelijk gebleven
BERKELLAND - Het jaar 2021 leverde 361 geboortes op in onze gemeente. Daarentegen overleden er 491 mensen. Berkelland verwelkomde 1450 nieuwe inwoners......
Lees verder »

Campagne ‘Je schuld delen kost niks’ van start
BERKELLAND - Iedereen kan in de schulden terechtkomen. Je ziet het niet altijd aankomen. En soms juist wel. Een schuld is niks om je voor te schamen.......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen karsverhaal
NEEDE Wet ie `t ,wet ie `t al, wij goat “neet” samen noar de stal. Het wurdt wear `n kale bedoeling met de feestdaage. Efkes nog gauw noar `t café hen......
Lees verder »

Fratsen Hij is der wear
NEEDE - Sinterkloas is alwear in `t land . Dus `t gemas oaver de kleur`n van de Pieten geet wear an. As ie niks betters te doone hebt kun ie altied w......
Lees verder »

Fratsen Kletskassa
NEEDE - Wat veur de kleine winkeliers heel normaal is wurdt deur de supermarkten op e bloazen of ze iets nieuws hebt oet e vonden. Het preutje met de......
Lees verder »

Fratsen oogsttied
NEEDE - September is natuurlijk de oogstmoand bie oetstek.De boeren meit nog `n leste snit van `t land. Dit joar was natuurlijk biezonder vruchtboar ......
Lees verder »

NUB TV

Het Jaar Van Joost van Oostrum


BERKELLAND – Bij Berkelland FM blikte verslaggever Bas te Velthuis elk jaar op Oudejaarsdag terug op het jaar dat achter ons lag. In een drie uur durende uitzending sprak hij mensen die in het nieuws waren geweest dat jaar, met de weerman nam hij het weer van het afgelopen jaar nog eens door en steevast was er een terugblik met de burgemeester. Vele jaren was toenmalig burgemeester van Berkelland Hein Bloemen bij hem te gast in de studio. Later nam Joost van Oostrum dit stokje over. De afgelopen dagen blikte Bas voor Nieuws uit Berkelland terug met Berkellanders die er in 2021 toededen. Inmiddels met beelden erbij en volledig online verspreid. Uiteraard kunnen we niet anders dan op Oudejaarsdag deze serie te eindigen met Joost van Oostrum.

Uit de krant

Met trots dragen wij de groene Achterhoek muts en sjaal!
BERKELLAND - Deze prachtige Achterhoekse vlag muts met groene pluim is een mooi gebreide winter muts in de Achterhoek kleuren.. De heerlijk zachte mu......
Lees verder »

Geest eren
GEESTEREN - Als op oudejaarsavond om tien uur de klok in Geesteren slaat en je het schreeuwen van de steenuil hoort, is de kans groot dat de nieuwjaa......
Lees verder »

Balkenbrij is typisch Gelders: ‘Het smaakt lekkerder dan het klinkt’
ACHTERHOEK - Je houdt ervan, of je vindt het absoluut niet lekker: balkenbrij. Het vleesgerecht kent zijn oorsprong in Gelderland en is misschien wel ......
Lees verder »

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »