Protestantse Gemeente Ruurlo–Barchem verwelkomt ds. Anneke de Hoop


RUURLO – De stemming was opperbest, zondagmorgen in de Dorpskerk in Ruurlo. Na drie jaar kwam er weer een ‘eigen’ dominee. En eindelijk mocht het, met z’n allen naar de kerk. Die was dan ook goed gevuld. Aan de feestelijke stemming droeg ook bij dat er weer mocht worden gezongen, vooral door de cantorij.

Drie jaar geleden vertrok de toenmalige predikant naar Waddinxveen. Sindsdien zat de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem zonder. Met de vraag: hoe nu verder? Een antwoord was niet zo eenvoudig. Welke dominee past in deze gemeente en kan de gemeente die dominee – ook op langere termijn – betalen?

Daarop werden er een profielschets en een meerjarenbegroting gemaakt. Er bleek slechts financiële ruimte te zijn voor een predikant voor zestig procent, drie dagen per week dus. En dat werd ds. Anneke de Hoop. Zij past volgens voorzitter Joke Cornelissen van de kerkenraad perfect bij de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Dominee Henriëtte Bouwman uit Borculo nam de afgelopen jaren als consulent een aantal taken waar in Ruurlo en Barchem. Zij begeleidde ook de beroepingscommissie in de zoektocht naar een nieuwe predikant. Daarvoor ontving zij de lof van meerdere sprekers. Zij mocht aan de aanwezigen vragen of zij hun nieuwe predikant het vertrouwen willen geven en haar willen ondersteunen in haar werk. Daarop kwam een volmondig: “Ja, van harte!”. Vanaf dat moment was ds. Anneke de Hoop als nieuwe predikant aan de gemeente verbonden. De kerkdienst werd verder geleid door ds. De Hoop.

Bomen
Voor de overdenking liet ds. De Hoop zich inspireren door Psalm 1 uit de bijbel, waar sprake is van de mens als een boom. “Er zijn zoveel mooie bomen in onze gemeente, denk maar aan de Kroezeboom. In de Bijbel staat de boom vaak symbool voor de mens. In veel gezegden in onze taal is dat ook het geval. In Ruurlo-Barchem willen we ons graag laten inspireren door de boom die leeft, de boom aan het water, die, zegt de psalmdichter, ‘zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks geloof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt’.”

Nieuw begin
Joke Cornelissen, de voorzitter van de kerkenraad, ziet de komst van de nieuwe dominee als een nieuwe start. Niet alleen voor ds. De Hoop, maar voor de hele gemeente die een periode van drie jaar afsluit. Het was een periode waarin veel gebeurde en belangrijke beslissingen werden genomen met het oog op de toekomst. Joke bedankte ds. Bouwman en de beroepingscommissie voor de zorgvuldige wijze waarop zij op zoek gingen naar een dominee die bij de gemeente past. Haar dankwoord ging gepaard met bloemen. Ds. De Hoop kreeg zelf als welkom ook een bos, met de sleutels van de Dorpskerk en gemeentecentrum De Sprankel.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven