Rood voor Rood beleid voor het buitengebied vastgesteld


BERKELLAND – De gemeenteraad heeft het beleid voor Rood voor Rood voor het buitengebied vastgesteld. Daarmee staat vast waar een aanvraag aan moet voldoen. Het beleid voor Rood voor Rood treedt rond de zomer in werking. Het indienen van een aanvraag is tot dat moment niet mogelijk. Als u vragen heeft over de voorwaarden dan kunt u die telefonisch al wel aan de gemeente Berkelland stellen.

Rood voor Rood maakt het mogelijk om een nieuwe woning op een bestaand erf in het buitengebied te realiseren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er minimaal 1000 m2 aan gebouwen gesloopt worden. Hiervan moet minimaal 600 m2 gesloopt worden op het erf waar de nieuwe woning komt te staan. Een eventueel tekort om aan 1.000 m² te komen mag ook op een andere locatie, in het buitengebied van Berkelland, gesloopt worden. De nieuw te bouwen woning moet gerealiseerd worden op een erf waar nu ook al een woning aanwezig is. In totaal mogen er op een erf maximaal twee woningen gebouwd worden, waarbij per woning 1000 m2 aan gebouwen gesloopt moet worden.

Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de inrichting van het erf, het verwijderen van asbest en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat een investering gedaan moet worden in bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit, recreatie of cultuurhistorie.

Met het Rood voor Rood beleid zet de gemeente Berkelland actief in op de sloop van oude (agrarische) bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Doel is om het risico op verpaupering, ondermijning en gezondheidsschade (asbest) te verminderen. Daarnaast biedt het ruimte voor extra woningen op het platteland en is er ook aandacht voor de samenhang tussen het landschap en de erven.

Als u vragen heeft of inzage in de voorwaarden wilt hebben, dan kunt u bellen met de frontoffice Bouwen en Wonen van de gemeente Berkelland. Zij zijn te bereiken op 0545-250 511 of 0545-250 512.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven