Nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen


BERKELLAND – De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Binnen de gemeente Berkelland geeft het Team Voormekaar hier uitvoering aan. “Om u de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Dit willen wij nog beter voor u en samen met u regelen. Daarom gaan we vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig”. Laat de gemeente Berkelland weten. 

Wat verandert er?
Een inwoner bekijkt straks eerst met de medewerker van Voormekaar, het sociale wijkteam in de gemeente Berkelland, welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente Berkelland. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen.

Zorg gaat door: in mei hoort u meer over uw situatie
De komende maanden bereidt Voormekaar de nieuwe aanpak samen met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders verder voor. Inwoners die op dit moment hulp of ondersteuning via Voormekaar ontvangen, krijgen hierover in mei een brief. Loopt uw indicatie voor 1 juli af? In dat geval neemt Voormekaar met u contact op. U hoeft zelf niets te doen. De nieuwe contractering kan betekenen dat u of uw kind van zorgaanbieder moet wisselen. Is dat het geval, dan zorgt Voormekaar samen met uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder voor een zorgvuldige overdracht. De afspraak is dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een inwoner voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt. De zorg of ondersteuning stopt of verandert dus niet zomaar.

Pgb, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen? Voor u verandert er niets

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Voor andere vormen van hulp of ondersteuning kan het zijn dat er wel iets verandert. U ontvangt hierover in mei een brief met meer informatie over uw persoonlijke situatie.

Meer informatie
“Wij snappen dat deze verandering vragen en emoties bij u kan oproepen. Voorop staat dat wij ervoor zorgen dat alle soorten zorg en ondersteuning beschikbaar zijn én blijven. Mocht u op dit moment al meer informatie willen, leest u dan de meest gestelde vragen en antwoorden .”

Heeft u nog andere vragen? Belt u dan gerust met Voormekaar via 0545 250 300.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven