Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’


BERKELLAND – De gemeente wil voor het gehele buitengebied van Berkelland één nieuw bestemmingsplan. De afgelopen jaren is toegewerkt naar een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Berkelland. Op 28 juni stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’, de zienswijzennota en het plan-MER officieel vast. Vanaf 11 augustus kunnen indieners van zienswijzen nog in beroep gaan tegen dit genomen besluit.

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied, omdat het buitengebied van elke voormalige gemeente nu nog een eigen bestemmingsplan heeft. Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan bij de huidige wetgeving en beleid en komt bovendien tegemoet aan de wettelijke verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen. Ook richt het nieuwe bestemmingsplan zich op het behoud en waar mogelijk de ontwikkeling van de kwaliteiten die het plangebied nu heeft.

Officiële publicatie op 10 augustus
Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan, de zienswijzennota en het plan-MER heeft vastgesteld, komt het proces in de laatste fase. Dit betekent dat belanghebbenden en betrokkenen die eerder zienswijzen of inspraakreacties indienden in beroep kunnen gaan tegen het genomen raadsbesluit. Dat doen zij bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 10 augustus vermelden wij de officiële publicatie in BerkelBericht en het Gemeenteblad. Vanaf 11 augustus is het dan mogelijk om in beroep te gaan. Dit kan tot 6 weken na de officiële publicatie.

Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven