Sproeiverbod Stelkampsveld in Borculo


BORCULO – Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een verbod ingevoerd op het oppompen van grondwater rond twee kwetsbare natuurgebieden. Het gaat om De Zumpe bij Doetinchem en het Stelkampsveld in Borculo en een beschermingszone om deze locaties heen. “De grondwaterstanden zijn zo laag, dat de kritieke ondergrens ook dit jaar toch bereikt is en een verbod nodig is om de natuur te beschermen”, meldt het waterschap over de reden om het verbod in te stellen. “De droogte kan namelijk schade veroorzaken in deze gebieden.” Het zogenaamde onttrekkingsverbod is donderdagmiddag om 12.00 uur ingegaan en geldt voor onbepaalde tijd. Vorige maand werd er ook al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater ingesteld in de regio.
Het verbod rond kwetsbare natuurgebieden is nodig omdat er specifieke soorten zijn die volgens het waterschap natte omstandigheden nodig hebben. “Bijzondere soorten die natte omstandigheden nodig hebben, zoals de gevlekte orchis, parnassia en klokjesgentiaan, kunnen verdwijnen”, meldt het waterschap. “Onttrekkingen in de nabijheid van deze natuurgebieden kunnen de grondwaterstand extra verlagen. Daarom is een sproeiverbod nu nodig.”
Vierde keer in vijf jaar
Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Achterhoek te kampen heeft met droogte. Door maatregelen die zijn genomen is de grondwaterstand wel langzamer gedaald dan in eerdere jaren. “Zo zijn grote grondwaterpompinstallaties verplaatst, het watersysteem aangepast, sloten gedempt en extra schotten en stuwen geplaatst zodat het regenwater de grond in kan zakken”, somt het waterschap op. “De droogte is dus één à twee maanden uitgesteld.”

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven