College positief over transformatie Kerkemeijer Rekken naar woningbouw


REKKEN – Recent hebben tien ondernemers uit Rekken, verenigd in Vastgoed Rekken B.V., de horecagelegenheid Kerkemeijer aangekocht. Zij willen het monumentale voorcafé met winkeltje en de kleine feestzaal nieuw leven inblazen en het overige terrein transformeren voor woningbouw. Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek. De ontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor een leefbaar Rekken. Begin 2021 heeft het college al een principeakkoord gegeven aan de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) voor transformatie van Kerkemeijer. Destijds was de intentie om alle bebouwing te laten staan en inpandige woningen te creëren.

In het kader van de Dorpendeal is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordiging van DCR, gemeente, dorpsbewoners en inhoudelijke experts, bezig gegaan met de uitwerking hiervan. Ontwikkeling in eigen beheer bleek uiteindelijk niet haalbaar, waarop een groep van tien Rekkense ondernemers heeft besloten de locatie aan te kopen en de ontwikkeling ter hand te nemen. Omdat de invulling van het plan wezenlijk anders is dan het oorspronkelijke plan heeft het college opnieuw een principebesluit genomen.

Twee-onder-een-kapwoningen, starterswoningen en tijdelijke woningen
De grote feestzaal en achterliggende bowlingbaan zullen worden gesloopt, waarna nieuwbouw zal plaatsvinden van twee 2^1-kapwoningen en zes starterswoningen. Ook worden twee modulaire woningen geplaatst voor een duur van maximaal 10 jaar. De ondernemers zetten ook in op een professionele voortzetting van de horecagelegenheid, om het toerisme en de leefbaarheid van Rekken te stimuleren. Tussen Kerkemeijer en de Kerk op ’t Kip zal een gemeenschappelijke terrastuin worden gemaakt, zodat beide functies elkaar kunnen ondersteunen.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Ook in de kleine kernen van Berkelland wordt gebouwd en ik ben blij dat er nu ook in Rekken schot in de zaak zit. Dat inwoners een dorpscoöperatie opzetten en dit dan met hulp van Rekkense ondernemers realiseren vind ik bewonderenswaardig. Wij volgen deze ontwikkeling dan ook met veel belangstelling.”

Vervolg
Er kunnen nu voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het plan. Gemaakte afspraken, rechten en plichten zullen worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Er volgt nog een bestemmingsplanprocedure, daarna kan er daadwerkelijk worden gebouwd.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven