Arbodienstverlening regelen voor uw bedrijf


BERKELLAND – Op het moment dat u ook maar één medewerker in dienst heeft met een nul-urencontract, is het volgens de wet vereist dat u tenminste een basisovereenkomst afsluit met de arbodienst voor arbodienstverlening. Als werkgever bent u namelijk krachtens de Arbowet verplicht om geschikte zorg aan uw personeel te leveren, een ziek personeelslid op een correcte wijze te begeleiden en uw medewerkers voor te lichten over de arbeidsrisico’s die bij de werkzaamheden aanwezig zijn. In dit artikel leest u alles over arbodienstverlening, bijvoorbeeld over uw rechten en plichten als ondernemer.

Wat is arbodienstverlening precies?
De arbodienstverlening ondersteunt uw werknemers bij de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie van zieke werknemers. De werkzaamheden van de arbodienst zijn hierbij zeer divers. Zo begeleiden ze medewerkers die ziek zijn, ondersteunen en toetsen ze het Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plan en onderzoeken zij personeelseden die een bepaald bedrijfsrisico lopen. Met trainingen en voorlichting doet de arbodienstverlening er alles aan om een zo gezonde en veilige werksfeer te creëren op de werkvloer. Bovendien geeft de arbodienstverlening u advies over het te voeren arbobeleid.

Wie maken deel uit van de arbodienstverlening?
De arbodienstverlening bestaat uit vier verschillende kerndeskundigen. Zo is er een bedrijfsarts aanwezig, maar ook een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist en een arbeids- en organisatiedeskundige. De arbodienstverlening wordt weliswaar door u als werkgever betaald, maar werkt volledig onafhankelijk en zelfstandig. Zo mogen de medewerkers van de arbodienst geen persoonlijke of medische gegevens van medewerkers delen met de werkgever, behalve als het personeelslid hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

De kosten van arbodienstverlening
De tarieven van een contract met de arbodienstverlening variëren jaarlijks van 125 tot 150 euro per werknemer. Het is echter afhankelijk van de wijze waarop u een abonnement afsluit. U heeft hierbij de keuze uit verschillende opties:

  • Een all-in abonnement. Bij dit abonnement voldoet u per werknemer jaarlijks een vast bedrag, waarvoor alle zaken zijn geregeld. Een handig voordeel van dit abonnement is dat u van tevoren precies weet welk bedrag u moet betalen.
  • Een abonnement die aansluit op het verzuimregiesysteem van de arbodienst, waarbij de bedrijfsarts en casemanager is inbegrepen.
  • Een abonnement die aansluit op het verzuimregiesysteem van de arbodienst, waarbij enkel de casemanager inclusief is.
  • Een abonnement op verrichtingenbasis. Dit houdt in dat u een administratieve basisovereenkomst afsluit met de arbodienst. Hierop krijgt u bij ieder telefoontje van een specialist van de arbodienst een nieuwe factuur.

Als u niet een all-in abonnement afsluit, dient u goed op te letten welke kosten binnen of buiten de overeenkomst vallen. De kosten kunnen namelijk flink oplopen bij een zieke medewerker. U kunt dit vergelijken met het afsluiten van een basis zorgverzekering, waarbij bepaalde medische behandelingen niet verzekerd zijn. Door verschillende abonnementen op een vergelijkingssite als HR Navigator met elkaar te vergelijken, bent u ervan verzekerd dat u een overeenkomst afsluit met een betrouwbare arbodienst voor een voordelige prijs.

 

 

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven