De Ondernemersacademie Hét instituut voor leiderschapsontwikkeling in Berkelland bestaat 15 jaar


BERKELLAND – Op 21 december 2022 bestaat De Ondernemersacademie gevestigd in Ruurlo precies 15 jaar. 15 Jaren van investeren in de toekomst, van leerversnelling, van toekomstbestendigheid en vooral 15 jaren vol met verwondering.

Het begin
Het begon 15 jaar geleden allemaal vrij simpel. Zittend te midden van een groep ondernemers stelde Rob Boeijenga (Founder)de vraag; “Zeg eens, vinden jullie dat je genoeg tijd neemt om na te denken over de toekomst?“. Het antwoord daarop was ontkennend. Mensen, ondernemers, zijn vaak te druk met andere zaken, ze zijn te gejaagd. Toen Rob naar de antwoorden van de ondernemers luisterde was dat het moment waarop hij zich realiseerde dat er een platform moest komen waarin dit ‘nadenken over de toekomst’ vorm zou krijgen. De Ondernemersacademie was geboren.

Gespecialiseerd
De academie is gevestigd in het prachtige Ruurlo. Het is hét instituut voor leiderschapsontwikkeling dat zich vooral gespecialiseerd heeft in persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Nadat Rob Boeijenga zich het nut en het belang van een dergelijk platform realiseerde kwamen de vragen: Hoe doe je dat? En hoe ziet zoiets eruit? Uiteindelijk waren er negen founders die de noodzaak van dit proces – het nadenken over de toekomst- herkenden en onderschreven. De krachten werden gebundeld en ze konden aan de slag. Een ding stond voor Boeijinga vast: “Hoe het ook zou worden ingericht, hoe het er ook uit zou zien, de deelnemers zouden de baas worden over hun eigen leerproces.” En dit is direct de hoofdpijler van de Ondernemersacademie.

Uitdaging
De academie stond gelijk voor een flinke uitdaging, een paar weken voor de start was de kredietcrises uitgebroken. “Als je dan met negen directeuren maandelijks bij elkaar komt, kom je erachter dat geen enkel leerboek je gaat helpen om met deze situatie te dealen. Wat je dan nodig hebt is de erkenning dat je nieuwe inzichten en nieuwe keuzes nodig hebt. Dat je opnieuw in de leer gaat, bij jezelf en bij anderen. En als je dat in openheid en vertrouwelijkheid doet met acht collega’s die in dezelfde positie zitten dan leer je dubbel, nee driedubbel zo snel. Het geheim van het ontdekken van je eigen leervragen in de ervaring van de ander. Het is mateloos stimulerend en bevrijdend om te ervaren dat jouw worsteling met dilemma’s zich bij een collega ondernemer ook afspelen en dat je vervolgens gezamenlijk tot die specifieke oplossing komt die volledig passend is bij jouw bedrijf. Wauw, het werkt!” Zo vertelt Rob Boeijenga.

Gelijkgestemden
Rob heeft met veel groepen gewerkt maar nergens anders heeft hij de dynamiek van het groepsproces zo krachtig ervaren als binnen de counsels van de academie. Dat heeft alles te maken met het feit dat juist ondernemers in zo’n leerproces aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht. Want wat is nu precies de kracht van De Ondernemersacademie? Nou, ze bundelen de krachten van de mensen uit de praktijk; van ondernemers, bestuurders, managers en andere professionals. Op deze manier heb je de kans om met gelijkgestemden te sparren over vraagstukken uit de praktijk. Je kan daarnaast bespreken wat heeft gewerkt, wat niet heeft gewerkt en waarom iets wel of niet heeft gewerkt.

Natuurlijk leiderschap
Het natuurlijk leiderschapsconcept is daarbij het vertrekpunt. Dat concept gaat er van uit dat ieder mens uniek is, een eigen natuur heeft en dat organisatieontwikkeling start met persoonlijke ontwikkeling. De leiderschap coaches stellen kritische vragen, houden spiegels voor en bieden onder andere expertise op het gebied van oa zelfinzicht, (on)bewuste gedrag, doelen stellen, communicatie en keuzevrijheid. Vervolgens wordt er samen onderzocht en gereflecteerd op kwaliteiten en gedrag, om vanaf dat punt te gaan leren vanuit verschillende invalshoeken. Een intensief programma maar een die zeer zeker zijn vruchten afwerpt

Counsel Traject
Wat is nu precies een counsel of een counsel traject? Een counsel traject bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken gedurende een periode van bijna 2 jaar in een inspirerende omgeving. De academie is er van overtuigd dat alle verandering begint bij inzicht en bewustwording. Want dit zal leiden tot het maken van keuzes, het stellen van duidelijke doelen en het bedenken van een strategie zodat de gestelde doelen te realiseren zijn. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: Hoe doe ik dat eigenlijk? Waar loop ik bij mezelf tegenaan? Waar ben ik bang voor? Waar heb ik de neiging om te vluchten of er juist met donder en geweld op af te gaan? Confronterende vragen, maar noodzakelijke vragen. Vragen die zorgen voor inzicht in jezelf én in je medewerkers. En dat inzicht is van belang. Immers; Tevreden mensen maken succesvolle organisaties. Wanneer je je medewerkers eigenaar maakt van hun eigen leerproces pik je daar als bedrijf de vruchten van.

Stokje overgenomen
Vijf jaar geleden hebben Ineke Nijen Es (directeur – eigenaar) en Bart Lieven (directeur – eigenaar & leiderschapscoach) het stokje van Rob over genomen. “Het was de visie van Rob over leiderschap en ontwikkeling die zo resoneerde dat we direct voelden dat we deze kans niet voorbij mochten laten gaan.” Aldus Lieven. “Het is de kracht van dit instituut om voortdurend met nieuwe ontwikkelingen te komen die aansluiten bij de veranderende werkelijkheid. Deze capaciteit om te blijven (ver)wonderen is ook de kern van ondernemerschap. Wanneer dat wordt gebundeld met krachtig en inspirerend leiderschap ben je volledig toegerust voor de toekomst, hoe grillig die ook mag zijn.”

Maatwerk
Anno 2022 faciliteert de Ondernemersacademie naast de counsels, als ontwikkelpartner veel interne ontwikkelingstrajecten in vele organisaties. ”Deze ontwikkeling vraagt maatwerk bij ieder traject, zowel op de inhoud van het traject, het proces van ontwikkelen en het matchen van de juiste coaches. De laatste jaren hebben we mooie verbindingen gelegd met professionele coaches die natuurlijk leiderschap en intervisie faciliteren en reisbegeleiders zijn van inzicht naar verbinding en ontwikkeling. Wij zijn trots op al die professionals die samen met ons de Ondernemersacademie blijven door ontwikkelen,” zo vertelt Ineke. “Er wordt holistisch (in zijn geheel) gekeken naar drijfveren en gedrag in relatie tot zingeving van mens en organisatie, ” vult Bart aan.

Tevreden medewerkers maken succesvolle organisaties
De academie is voor en door professionals. Bart; “Zo heeft iedere professional iets te doen om te blijven groeien en bij te dragen aan het bestaansrecht van de organisatie waar hij of zij onderdeel van uitmaakt. Dat vraagt maatwerk en daarom bieden we vele vormen van begeleiding en coaching gericht op omgeving, gedrag, vermogens (capaciteiten), overtuigingen en waarden, identiteit tot en met het kristalhelder formuleren van werkelijke zingeving. Dat is een proces van Zijn naar Doen en dat schijnt uiteindelijk overal doorheen, consistent en natuurlijk.”

Meer lezen over de Ondernemersacademie?
www.ondernemersacademie.net

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven