Oud CDA raadslid Martin Bouwmeesters lijsttrekker Vrienden van de Berkel

BERKELLAND – Waterschapspartij Vrienden van de Berkel (VvdB) met lijsttrekker Martin Bouwmeesters doet ook in maart 2023 mee voor zetels in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Vrienden van de Berkel heeft de afgelopen jaren een eigen geluid laten horen in het algemeen bestuur. Een geluid vanuit de inwoners zelf. Niet vanuit een politieke achtergrond of invloed maar vanuit grote betrokkenheid met het gebied. Zij wil de kenmerkende inbreng van de afgelopen jaren voortzetten en versterken. VvdB benadrukt de belangrijke positie die het waterschap in Achterhoek en Liemers inneemt. Water raakt ons allemaal. VvdB is een regionale kieslijst die uitsluitend deelneemt in het stroomgebied van Waterschap Rijn en IJssel. De partij wil zich richten op de regionale taken die van belang zijn voor de inwoners die daar wonen en de ondernemers die daar actief zijn.

Speerpunten
Vrienden van de Berkel gaat uit van de volgende 5 speerpunten:

Water raakt uw gezondheid en veiligheid
Schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater. Afvalwater is een grondstof.
Gevolgen van droogte en wateroverlast beperken door een klimaat robuuste inrichting voor toekomstige generaties. Prioriteit geven aan waterveiligheid.

Water raakt uw omgeving
Iedereen in stad, dorp en buitengebied kan genieten van water en natuur door een groenblauwe dooradering en het herstel van biodiversiteit.

Water raakt de regionale economie
Een gecombineerde aanpak van water, natuur en klimaat gaat samen met het belang van boeren en het behoud van een duurzame landbouwsector.
Inwoners, boeren, bedrijven en agrarische natuurverenigingen betrekken bij het uitvoeren van waterschapstaken. Ondersteunen van het beleven van de natuurlijke wateromgeving en de historie daarvan door recreatie met o.a. Berkelzompen, Iesselganger, fluisterboten, kano’s en overige recreatieve mogelijkheden.

Water raakt uw portemonnee
Goede balans tussen betaalbaarheid en ambities. Lasten eerlijk verdelen, uitgaven baseren op inkomsten, schulden omlaag.

Water raakt ons allemaal
Zorgen voor een betere klimaat- en waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij de besluitvorming. Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals energie- en stikstofcrisis. Daarvoor intensief samenwerken in gebiedsprocessen om de rol van water als oplossing in beeld te brengen. Verder werken aan een energieneutraal en circulair waterschap in 2030.

Kandidaten
Martin Bouwmeesters is gekozen tot lijsttrekker. Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring en affiniteit met water. Naast hem staan nog 18 kandidaten op de kieslijst, verspreid over het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Martin Bouwmeesters komt uit Beltrum, in het stroomgebied van de Berkel, gevolgd door Gemma Brinkhuis uit Eibergen, Gerard Tiemessen uit Lochem en de overige 16 kandidaten, met elk een eigen aandachtsveld.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven