Politieke Avond op 19 september

BERKELLAND – Op dinsdag 19 september 2023 is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune. Let op, de raadsvergadering begint deze keer om 22.30 uur.

Sport- en beweegvisie
In de raadzaal wordt om 19.30 uur gesproken over de nieuwe sport- en beweegvisie 2033. Hieronder valt ook de gemeentelijke visie op het sportvastgoed zoals sporthallen en zwembaden. Wethouder Van Gijssel beantwoordt de vragen van de raads- en commissieleden.

Subsidie dorpskamers
In de raadzaal vindt om 20.30 uur het debat plaats over de subsidies voor de dorpskamers. 2 weken geleden hebben de raads- en commissieleden een beeld kunnen vormen over het voorstel. Nu is het tijd om met elkaar in debat te gaan over de toekomst van de dorpskamers.

Bomenverordening
Om 20.30 uur is het vervolg op de beeldvormende sessie van 5 september over de bomenverordening. In het restaurant gaat het gesprek tussen de raad en wethouder Van Gijssel verder.

Sporthal Ruurlo
In de raadzaal gaat het om 21.30 uur opnieuw over de nieuwe sporthal in Ruurlo. Dit is het vervolg op de beeldvormende sessie van 5 september waarin insprekers aan het woord zijn geweest en de eerste termijn aan vragen is gesteld. De vergadering begint met de tweede termijn waarin de raads- en commissieleden verduidelijkende vragen kunnen stellen aan wethouder Van Gijssel.

Regioarrangement Achterhoek
In het restaurant wordt om 21.30 uur gesproken over het regioarrangement Achterhoek. In het regioarrangement staat hoe het Rijk, de provincie, gemeenten en het waterschap de invulling van het landschap over 20 á 30 jaar zien en hoe dit kan worden gerealiseerd. Burgemeester Van Oostrum is de portefeuillehouder en beantwoordt de vragen van de raads- en commissieleden.

Raadsvergadering start om 22.30 uu
Op de agenda van de raadsvergadering staan 5 onderwerpen waarover een besluit wordt genomen.

  • Benoeming commissielid BBB Berkelland
  • Initiatiefvoorstel Omgevingsvisie
  • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
  • Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Brinkweg 2
  • Bestuursrapportage 2023

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Neem dan uiterlijk dinsdag 19 september voor 16.00 uur contact op met de griffie via [email protected] of 0545 250 805.

Meer informatie
Op www.gemeenteberkelland.nl vindt u onder andere de agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven