College Iegt Museumvisie voor aan gemeenteraad

BORCULO – Burgemeester en wethouders leggen de museumvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De visie kijkt vooruit tot 2030 en is erop gericht het huidige museale aanbod te behouden, te verstevigen en uit te breiden. 

Subsidiekader
De museumvisie is de drager van het nog te ontwikkelen subsidiekader voor de musea in Berkelland. De museumvisie is grotendeels samen met zeven Berkellandse musea gemaakt. Wethouder Betsy Wormgoor: “We willen graag dat iedereen in onze gemeente kan meedoen, leren en genieten. Daarvoor hebben we een levendige museumsector nodig. De komende jaren bouwen wij verder aan eigentijdse, inspirerende en goedlopende musea in Berkelland.”

Analyse
De visie bestaat uit een analyse van het huidige museale veld in Berkelland, een overzicht van lokale ontwikkelingen en de ambities en doelen. Over zeven jaar wil de gemeente dat deze musea dienen als: schatkamer van heden, verleden en toekomst; brenger van unieke verhalen en ervaringen; maatschappelijke schakel en samenwerkingsverband. Om die ambities waar te maken is het nodig dat we zorgdragen voor eigentijdse museale collecties, een bedrijfsvoering die op orde is en musea die voldoende zichtbaar en herkenbaar zijn. Hier kan de gemeente bij helpen.

Betekenis
Berkelland dicht de aanwezige musea dus grote maatschappelijke betekenis toe. Het is voor de gemeente belangrijk dat musea bijdragen aan de gemeentelijke doelen: iedereen kan meedoen;  een leven lang leren; solide sociale basis; leefbaarheid.  De gemeente ziet dat musea van maatschappelijke betekenis zijn. Musea vertegenwoordigen vijf waarden (collectiewaarde, educatieve waarde, economische waarde, verbindende waarde en belevingswaarde). Die betekenis komt nog beter uit de verf als musea met elkaar en met andere organisaties en domeinen samenwerken. “Dat stimuleren wij door een Museumtafel te organiseren. Dit een regelmatige bijeenkomst waarbij ideeën en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. De komende tijd willen wij samen met de musea verder uitvoering geven aan de doelen en ambities uit de museumvisie.”

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven