Politieke Avond op 5 maart


BERKELLAND – Op dinsdag 5 maart is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Aansluiten publieke afvalinzameling
Het voorstel om de afvalinzameling vanaf 2025 te laten uitvoeren door Twente Milieu wordt nogmaals met wethouder Van der Noordt besproken in de raadzaal vanaf 19.30 uur.

Raadsbrief Duurzaamheidsparagraaf
Onlangs ontving de raad een informatiebrief van het college van B&W over het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf aan raadsvoorstellen. Naar aanleiding daarvan hebben een aantal fracties nog vragen aan het college en daarom wordt deze brief besproken tijdens een politieke sessie in het restaurant van 19.30 tot 20.15 uur.

Stoppen oud papier inzameling
In de raadzaal gaan de raads- en commissieleden vanaf 20.30 uur met wethouder Van der Noordt in gesprek over het voorstel om te stoppen met het inzamelen van oud papier via verenigingen. Het college wil dit vanaf 2025 onderbrengen bij Twente Milieu.

Raadsbrief Aansluiten bij de lopende Gelderse-Overijsselse concessie voor openbare laadpalen
Om 20.30 uur wordt in het restaurant gesproken over de raadsbrief Aansluiten bij de lopende Gelderse-Overijsselse concessie voor openbare laadpalen. Wethouder Teselink is aanwezig om vragen van raads- en commissieleden te beantwoorden.

Raadsvergadering start om 21.30 uur
Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende onderwerpen waarover de raad een besluit neemt.

  • Foodstrategie Achterhoek
  • Normenkader en controleprotocol
  • Aanpak Droogte Achterhoek
  • Vaststelling bestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2023-3 (Patrimoniumbuurt)
  • In een besloten deel: Vaststellen besluitenlijst en verslag besloten raadsvergadering 13 februari 2024

Aan het begin van de vergadering worden 2 nieuwe leden van de jongerenraad geïnstalleerd: Precilla Kersten, Carlo Stokkink.

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens een van de politieke sessies? Neem dan uiterlijk dinsdag 5 maart voor 16.00 uur contact op met de griffie via [email protected] of 0545 250 805.

Meer informatie
Op www.gemeenteberkelland.nl vindt u onder andere de agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven