Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente

BERKELLAND – Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de opvang te laten gaan. Om kinderen gelijke ontwikkelkansen te bieden, draagt de gemeente in dat geval financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Twee dagdelen
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief voor de kinderopvang. De gemeente draagt financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar en die wonen in de gemeente Berkelland. Dit voor maximaal 2 dagdelen van in totaal maximaal 8 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar.

Verklaring
Ouders die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerd tarief moeten bij de kinderopvangorganisatie een verklaring inleveren dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit moet met een inkomensverklaring kunnen worden aangetoond. Op basis hiervan vraagt de kinderopvangorganisatie subsidie aan bij de gemeente voor een deel van de kosten. Ouders krijgen daardoor een lager tarief in rekening gebracht. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Educatie
Peuters met een ontwikkelingsachterstand kunnen vanaf 2 jaar gesubsidieerd deelnemen aan voorschoolse educatie Als het consultatiebureau heeft bepaald dat een peuter een ontwikkelingsachterstand heeft, zoals een taalachterstand of een sociaal emotionele achterstand, kan de peuter vanaf 2 jaar gesubsidieerd deelnemen aan een programma van voorschoolse educatie. De peuter wordt dan 4 dagdelen per week gestimuleerd in de ontwikkeling volgens een erkend programm. De gemeente draagt in dat geval financieel bij voor totaal maximaal 16 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar. De ouders betalen voor de eerste 8 uur voorschoolse educatie een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Informatie
Voor aanmelding of vragen hierover kunt u zich contact opnemen met de aanbieder van de kinderopvang die opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven