Subsidie mogelijk voor activiteiten 80 jaar Vrijheid

BERKELLAND – Van 1 juni tot en met 31 december 2024 kunt u subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland voor activiteiten/evenementen in het kader van 80 jaar Vrijheid. Het programma moet passen binnen het regioprogramma van de Achterhoek, Liemers en Duitse grensstreek. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor: vrijheid zonder grenzen en grensoverstijgende ontmoetingen. Daarnaast ligt het accent op burgers en onderlinge solidariteit.

De activiteiten mogen doorlopen tot en met 31 augustus 2025
De begroting voor een aan te vragen regionaal project is minimaal € 30.000. Van dit bedrag komt maximaal 50% voor subsidie in aanmerking. Vrijwilligersuren worden niet meegerekend. Er is een totaalbedrag van € 450.000 beschikbaar en op = op!

De provincie stelt aanvullende voorwaarden

Het project heeft:

  • de Tweede Wereldoorlog als uitgangspunt.
  • bij de realisatie tenminste 2 van de volgende groepen betrokken: veteranen die hebben deelgenomen aan een vredesmissie, jongeren, ooggetuigen van oorlogsgeweld of hun nabestaanden, Nederlanders met een migratie-achtergrond.
  • in belangrijke mate de actualiteit rond het thema vrijheid en herdenken meegenomen bij de activiteiten.
  • aandacht voor het vergroten van het bewustzijn van de waarde van vrijheid bij de inwoners.
  • een uitnodigend karakter in de zin van ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over vrijheid en herdenken.
  • een bovenlokaal of regionaal bereik.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie, zie de pagina van de Provincie Gelderland: www.gelderland.nl/subsidies/vrijheid.

Voor lokale kleine activiteiten komt er misschien een kleine vergoeding
Voor onkosten van kleinere activiteiten, die inhaken op het regioprogramma, is misschien ook een vergoeding mogelijk. Neem daarvoor contact op met Caroline Geverink van de gemeente Berkelland: [email protected] of 0545-250 473. U kunt haar ook vragen mee te kijken met een aanvraag bij de provincie.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven