Uiteenlopende meningen over overlast

Door Redactie op 24-11-2009

commissievergadering 030-borderBORCULO – Dinsdagavond vond er in Borculo een extra raadsvergadering plaats in verband met de jongerenoverlast in Eibergen en Neede. De commissie Bestuurlijk Domein en Dienstverlening kwam bij elkaar om hun standpunten kenbaar te maken. Speciaal voor deze gelegenheid vond de vergadering plaats om 18.00 uur in plaats van de gebruikelijke 19.30 uur.

Er waren drie genodigden voor de vergadering; Emil Visser, teamchef politie, Ton Harmsen van Butela en de heer Crosse van Lindenhout. Verder was er één persoon die aangegeven had van zijn spreekrecht gebruik te willen maken; Joachim Geerdink.

De heer Geerdink pleitte in zijn betoog dat het slechts enkele jongeren zijn die het voor de rest verpesten. Hij nodigde de commissieleden uit om de jongeren niet alleen aan te pakken maar om zeker ook met ze in gesprek te gaan.

Hans Pelle van de PvdA hield een betoog omtrent de overlast en gaf aan in januari 2010 met een initiatiefvoorstel te komen. Zijn fractie maakt zich onder andere zorgen omtrent mensen die niet meer over straat durven, mensen die geen aangiftes durven te doen, machteloosheid bij de politie en de zorgen over de bezuinigingen bij de politie. Hij stelde verder vraagtekens bij welke maatregelen het beste effect zouden hebben. Hij pleitte namens zijn fractie voor het aanspreken op gedrag en het aanpassen van gedrag om het leefbaar te maken en het in dialoog gaan met de ouders.

Burgemeester Hein Bloemen, tevens portefeuillehouder gaf aan in oplossingen overleg te zijn met politie, Lindenhout en omwonenden. Hij sprak met name over de hinderlijk gedragende jongeren in plaats van de overlast gevende jongeren. Ook later vanavond was er een bijeenkomst in Neede met Lindenhout, Betula en de klankboordgroep alwaar de burgervader aanwezig was.

De portefeuillehouder gaf verder aan zich zorgen te maken over de bezuinigingen bij de politie, ook al betreft dit voor alsnog alleen een concept. Daartoe is er ook een brandbrief namens de burgemeesters in de Achterhoek naar de korpsleiding verstuurd. Een samenscholingsverbod zou niet gerechtvaardigd zijn en het probleem moet vooral ook niet groter gemaakt worden dan het is. Jeugdzorg en jeugdwerk bevestigen dit, aldus de burgervader.

Volgens Visser kan de politie wel harder maar is de vraag of dat nut heeft. Jeugdoverlast is volgens hem een prioriteit en daarom is er in de weekenden ook een hogere capaciteit beschikbaar, zowel opvallend als onopvallend. De politie, laatste onderdeel in de keten van partners, kan er mede wat aan doen maar kan het probleem volgens hem niet oplossen. De huidige stand van zaken is dat er en stijgende lijn is in de meldingen, dat de vernielingen toenemen, dat het niet onder controle is en dat het erg actueel is, aldus de heer Visser.

Gemeente Belangen pleitte voor toezicht bij de terugkomst van de discobus en het verhalen van schade op de gehele groep. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor preventie onder de noemer “niet de jongeren van de straat maar de overlast”. Verder werd er gepleit voor cameratoezicht op beperkte locaties, extra toezicht, desnoods door beveiligingsdiensten en een meldpunt voor burgers.

Groenlinks vond dat het vooral noodzakelijk was om een goede analyse van de problemen te maken. Dit zou dan moeten dienen als startpunt voor nieuw beleid. Men daagde het college uit om te gaan sparren met de ketenpartners. De analyse zou betrokken moeten worden in de veiligheidscijfers.

Volgens D66 hebben vele problemen rugnummers in de vorm van kentekenplaten en zou er op die manier ook opgespoord moeten kunnen worden. De overlast zou tot prioriteit nummer 1 gemaakt moeten worden en men pleitte derhalve voor een omzetting in de prioriteiten. Verder stelde men vraagtekens bij de afhandeling van schades – die verlopen moeizaam – en het instellen van extra acties daarop. Verder moet er voor gewaakt worden dat oplossingen geen verplaatsingen worden.

De VVD vroeg zich af of het klopt dat de jongeren goed in beeld zijn en zo ja, waarom er dan geen actie op ondernomen wordt. “Waarom niet knippen en scheren?” De partij pleitte er verder wel voor om oplossingen over te laten aan professionals.

Mevrouw ten Berge-Tukker van de PvdA had het over twee categorieën van overlast; horeca gerelateerd en overigen. Zij vroeg zich af welke verantwoording de uitbaters hebben en waar de verantwoordelijkheid ophoudt. Ook vroeg zij zich af of er afspraken over zijn gemaakt in het horeca convenant en of het zinvol is om opnieuw in gesprek te gaan met de horeca. Ook vroeg zij zich af of de ouders van de in beeld zijnde jongeren erbij betrokken worden en gaf ze aan dat het optreden van de politie laconiek zou zijn. Zo zou er regelmatig wel melding zijn, maar geen actie door de politie.

Het CDA tenslotte vroeg zich af of de 22 maatregel die genomen zijn effect hebben en of het beheersbaar is. De partij pleit voor meer aandacht door Lindenhout en uitbreiding van de inzetbare uren van Lindenhout.

De heer Crosse van Lindenhout gaf aan dat de inzet op de jeugd werkt. Feitelijk is Berkelland, de één na grootste gemeente in de Achterhoek, te groot voor 1Fte en hij pleitte dan ook voorzichtig voor uitbreiding. Lindenhout zoekt vooral de pers niet op, ook niet met successen, om het verhaal niet groter te maken dan het is. Hij gaf aan de bereidheid te tonen om op uitnodiging een langer pleidooi en betere uitleg te willen houden.

De heer Harmsen van Betula gaf aan dat zijn stichting zich meer richt op de verveling van de jeugd dan de overlast van de jeugd. Er wordt wel regelmatig geschoven met bezetting over de kernen maar Betula kan ook niet altijd open zijn voor de jeugd. De VVD stelde daarop dat Betula zich wellicht ook meer moest gaan richten op probleemjongeren.

Visser gaf aan dat de jongeren met rugnummers inderdaad binnen worden gehaald al moet er wel voldoende bewijs zijn. Over de laconieke benadering is hij duidelijk; de politie heeft een professionele houding en gaat zeer serieus te werk. Er moet echter wel melding gemaakt worden, en direct.

De portefeuillehouder vroeg begrip voor de politie; ze kunnen niet overal zijn. Ook gaf hij aan de voorkeur te geven aan preventie in plaats van de huidige repressie. Met repressie ben je te laat; dan is het al mis. Verder maakte hij melding van het feit dat hij de uren van Lindenhout nog eens tegen het licht zou houden en nodigde de commissie dan ook uit om met voorstellen voor uitbreiding te komen. De jeugdoverlast is volgens Bloemen prominent aanwezig in het veiligheidsbeleid en recent heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met Horeca Nederland, afdeling Berkelland. Hij pleitte er voor om een onderzoek te verrichten mét professionals, de jeugd, hun ouders, en de lasthebbenden; partijen bij elkaar brengen en confronteren werkt volgens hem het beste. De heer Bloemen gaf aan dagelijks met deze problematiek bezig te zijn.

De commissieleden gaan zich buigen over de beraadslaging en komen bij de volgende vergadering met initiatiefvoorstellen.

er zijn geen afbeeldingen gevonden

Reacties

Burgemeester Bloemen: “Het probleem moet vooral ook niet groter gemaakt worden dan het is.” Zucht, daar gaan we al. Vanuit zijn fraaie, decentraal gelegen stulpje in Ruurlo heeft de beste man geen flauw idee, hoe groot de problemen de laatste twee jaar (zo lang speelt het minstens al) in Eibergen (en Neede) zijn geworden. Er is inmiddels voor vele tienduizenden euro’s schade aangericht.

Het wachten is op het moment dat een burger bij het betrappen van een vernieler het recht in eigen hand neemt. En dat moment komt steeds dichterbij.

De politie faalde maandagavond weer eens hopeloos door bij vernielingen op de Maat een groep daar lopende jongeren (wat deden die daar met dat rotweer??) alleen wat vragen te stellen (“We hebben niets gezien hoor!”) en ze niet mee te nemen voor verhoor.

Verder hoop ik dat de heer Bloemen binnenkort persoonlijk ’s nachts onze mooie kerstboom op de Brink bewaakt. Anders staat-ie nog geen drie dagen…

Waterrot | 25-11-09 | 08:07

De politie moet veel harder optreden.
De jongeren meenemen voor verhoor en vervolgens persoonlijk afleveren bij de ouders.
Uiteindelijk zijn de hangjongeren veelal minderjarig en moeten de ouders aangesproken worden over het gedrag van hun kinderen, ook de schade van vernielingen kunnen dan op de ouders verhaald worden.

Henk | 25-11-09 | 10:03

Ik denk dat je prioriteiten moet stellen als hoofd van de politie.
De politie geen tijd als er bonnen moeten worden geschreven is er ook tijd.
Je zult straks eens zien wat er gebeurd als de burger het heft in eigen hand neemt en hoe snel ze er dan zijn. Ik denk ook dat de grens bereikt is het vertrouwen en de veiligheid van de burger staat op het spel. En als je er dan ver af woont zul je er ook niet zo druk om maken.

bezorgde Berkellandert | 25-11-09 | 12:18

Bron: tubantia, 25 november

Ouders aangesproken op overlast jongeren

HAAKSBERGEN – De gemeente heeft het afgelopen jaar zo’n dertig brieven gestuurd naar ouders van jongeren die voor overlast zorgden. In de brieven worden ouders gewezen op hun rol als opvoeder. De brieven zijn een uitvloeisel van het lik-op-stukbeleid dat de gemeente sinds vorig jaar november hanteert. Als jongeren over de schreef gaan worden ze direct daarop aangesproken. Ouders krijgen vervolgens een brief van de gemeente. Achtergrond voor de maatregel zijn aanhoudende klachten over overlast door jongeren.

Uit onderzoek eerder dit jaar door twee studenten van Saxion Hogeschool blijkt dat het met name in het centrum vooral om ergenissen gaat en niet zozeer over gevoelens van onveiligheid. Winkeliers vinden rondhangende jongeren vervelend voor hun klanten. Inwoners van het centrum ergeren zich aan op straat gegooid afval en aan geluidsoverlast van brommers en auto’s.

Ideetje voor Berkelland?????

Jeanet | 25-11-09 | 13:17

Het probleem niet groter maken dan het is???!!!! Laten ze inderdaad maar eens bij de burgemeester op de stoep gaan staan, en spullen vernielen. Kijken hoe snel hij hierop terugkomt!! Laat de politie eens gewoon in eigen auto’s gaan controleren, weet ik zeker dat jongeren betrapt kunnen worden. Als wij naar het Spilbroek gaan, worden we ook zowat omver gereden, dus daar letten ze echt niet op. Ze kijken wel uit, als er een politieauto aankomt….

niet veilig voelende eibergenaar | 25-11-09 | 13:33

@ Jeanet: Die brieven helpen geen donderd…
gewoon ’s nachts om 2.30/3.00 uur de jongeren thuis brengen met OPVALLENDE auto’s zodat de buurt kan zien wie er voor de overlast in de buurt zorgt !

Ik | 25-11-09 | 13:43

Blijkt wel weer dat je het van de politiek niet moet hebben.
Hoezo het probleem niet groter maken dan het is waar is de gemeente met hun struisvogel politiek dan mee bezig.
Ik denk dat de tijd van praten voorbij is en dat er gehandeld moet worden. Lindenhout wij geven er geen rugbaarheid aan nee dat kun je ook niet want je doet ook niks.
Na dit aangehoord te hebben voel ik wel heel erg veel voor een burgerwacht.

robert | 25-11-09 | 18:30

zijn ze van het gemeente belangen wel goed wijs? de hele groep van de bus laten opdraaien voor de kosten?

ik ben vaak als 1 van de eerste weg na dat de bus ons terug heeft gebracht, en dan zou ik dus achteraf ook nog moeten betalen omdat er misschien wel een kwartier na mijn vertrek iemand een bushok vernield?

zet politie bij aankomst neer. i.p.v. die ergens met hun flitsers te laten staan.

1 | 25-11-09 | 18:59

beste lezers probeer eens een beetje normaal te reageren en niet puuur vanuit emoties want dat werkt geheel niet. En al die domme conservatieve ideeen die mensen hier tonen slaan werkelijk helemaal nergens op vindt IK
en geloof me IK heb er wel kijk op …in ieder geval meer dan menigeen die hier zo dom en onbenullig reageert

hendrik jan | 25-11-09 | 19:20

beste robert je zegt dat die lindenhout niks doet. Wel jammer dat je dat zegt want dat is een van de weinige partijen die er constant mee bezig is dus praat niet zo raar

hendrik jan | 25-11-09 | 19:22

en Hendrik Jan, jij zou er veel van moeten weten?

ik vindT het in ieder geval erg fijn dat jij er kijk op hebt, want kijk op de Nederlandse taal heb je niet.

“En al die domme conservatieve ideeen die mensen hier tonen slaan werkelijk helemaal nergens op vindt IK
en geloof me IK heb er wel kijk op ”

Yeah right.. vindt jij dat maar… pfff opmerking van niets !

ik | 26-11-09 | 10:03

ongeveer 35 jaar geleden heb ik ook wat uitgespookt zonder na te denken. Bij een bouwproject stonden de metselstenen keurig opgetast rechtstreeks van de vrachtwagen daar geplaatst. Oh wat was het leuk om ze om te duwen het was een geweldig domino effect, todat de aannemer met zijn volkswagenbusje om de hoek kwam. Oei in de lurven gegrepen met ons groepje in de bus naar het politieburo, zeven kleuren stront gescheten en met een reprimande naar huis gestuurd. Tevens de opdracht van politie gekregen om elke dag na schooltijd een uur lang stenen stapelen en op woensdag middag de hele middag. Thuis dikke shit en een aansluitende draai om de oren.
Ik heb er van geleerd en zulke dingen nooit meer gedaan.
Tegenwoordig: dingen uitspoken ,praatgroepjes vormen ,schuld ouders, kinderen moesten met blote voetjes naar bed,nu trauma, maatschapij moet oplossen en betalen.
Voorstel nieuwe aanpak: duidelijk aangeven bij ongewenst gedrag volgt direct sanctie en hiermee bedoel ik niet slap lullen in praatgroep maar publiekelijk te kakken zetten dmv verplicht overal met felle kleur aantrekken met daarop een tekst in de trand van “vandaal” of iets dergelijks. En deze persoon of personen onder begeleiding de dorpen in sturen om schoon te maken papier te prikken of honden poep opruimen.
De kern van het verhaal is dat een jeugdige graag tot een groep wil behoren en zich daar ook naar gaat gedragen, zodra hij of zij uit de groep gehaald wordt wegens wangedrag en publiekelijk “vernederd” wordt gaat de groep zich na een aantal incidenten anders gedragen als daarvoor.

pluto | 26-11-09 | 18:39

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Borculose recidivist (29) opnieuw betrapt als bestuurder van een auto zonder geldig rijbewijs
BORCULO - Op donderdag 14 januari werd een 29 jarige Borculoër betrapt tijdens het besturen van een auto, terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard......
Lees verder »

Ophalen oud papier Dijkhoek-Heure maand uitgesteld
BORCULO - Voor het ophalen van het oud papier in de Dijkhoek en Heure zijn De Diekhookse Klumpkes en v.v. DEO vanaf dit jaar een samenwerking aangegaa......
Lees verder »

€ 391,20 aan statiegeld donaties voor v.v. DEO
BORCULO - De afgelopen twee maanden konden er bij Albert Heijn Borculo emballagebonnen ingeleverd worden voor voetbalvereniging DEO. Daar is in totaal......
Lees verder »

Gezamenlijk gezondheid verbeteren in de Achterhoek –  ‘8RHK Gezond’ afgetrapt
ACHTERHOEK - De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC om te werken aan verbetering van de gezondheid. 15 januari werd de ......
Lees verder »

Pizzatrain donderdag 28 januari weer bij Café De Stier
EIBERGEN - Pizzatrain steunt Café de Stier uit Eibergen wederom door donderdag 28 januari pizza's te bereiden voor afhaal en bezorging tussen 16.30 en......
Lees verder »

Oproep Kinderen Kopen Een Huis
BERKELLAND - Wil je dolgraag verhuizen, maar levert dit veel strijd op met jouw thuiswonende kinderen? Wijzen zij iedere woning af die je voorstelt e......
Lees verder »

Achterhoek in beweging komt met gratis webinar: Blijf je club trouw
BERKELLAND - Uit de Achterhoekse verenigingsmonitor blijkt dat 70% van de verenigingen ledenwerving- en behoud als grootste knelpunt zien en hier graa......
Lees verder »

Kennismaken met basisscholen in Ruurlo
RUURLO - Ouders van kinderen die vier jaar worden zijn van harte welkom op de basisscholen van Ruurlo om kennis te komen maken. In verband met corona ......
Lees verder »

Kenteken verplicht voor landbouwvoertuigen
BERKELLAND - De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen wordt verhoogd van 25 naar 40 km/u en deze voertuigen mogen op de provinciale weg rijden. Daa......
Lees verder »

Rijbewijskeuringen CBR in Borculo
BORCULO - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/......
Lees verder »

Locatiekeuze nieuwe sporthal Ruurlo is nog geen gegeven
RUURLO - Plannen voor een nieuwe sporthal in Ruurlo brengt nogal wat te weeg. We publiceerden daarover dit artikel (link). Tijdens de commissie Bestuu......
Lees verder »

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
RUURLO - Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vra......
Lees verder »

Columns Marcel & Monique

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

Fratsen Trio
NEEDE - Onlangs schreef ik ne keare iets oaver een escortbureau, doar warkt van dee vrouwleu dee ie kunt bellen as ie argens van of mot. In dat artike......
Lees verder »

Fratsen de road
NEEDE - Onze gemeenteroad begunt zich een betje te reuren,ze denkt volgens mien dat ze neet serieus genog wordt e nommen. De wetholder hef `n dealtje ......
Lees verder »

NUB TV

film: Het jaar van Bas te Velthuis


BERKELLAND – In de laatste dagen van het jaar blikken we met een 11-tal Berkellanders terug op 2020. Op de laatste dag van het jaar hebben we niet alleen het interview met burgemeester Joost van Oostrum, maar ook met Bas te Velthuis, de eindredacteur van Nieuws uit Berkelland. Eigenlijk zou deze film geplaatst worden op donderdag 30 december. Echter is Bas gisteren voor de eerste keer vader geworden. Daarom hebben we even gewacht met het plaatsen van dit interview. Tim Loos sprak met Bas voor dat hij vader werd.

Ondernemend Berkelland

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »