Uiteenlopende meningen over overlast

Door Redactie op 24-11-2009

commissievergadering 030-borderBORCULO – Dinsdagavond vond er in Borculo een extra raadsvergadering plaats in verband met de jongerenoverlast in Eibergen en Neede. De commissie Bestuurlijk Domein en Dienstverlening kwam bij elkaar om hun standpunten kenbaar te maken. Speciaal voor deze gelegenheid vond de vergadering plaats om 18.00 uur in plaats van de gebruikelijke 19.30 uur.

Er waren drie genodigden voor de vergadering; Emil Visser, teamchef politie, Ton Harmsen van Butela en de heer Crosse van Lindenhout. Verder was er één persoon die aangegeven had van zijn spreekrecht gebruik te willen maken; Joachim Geerdink.

De heer Geerdink pleitte in zijn betoog dat het slechts enkele jongeren zijn die het voor de rest verpesten. Hij nodigde de commissieleden uit om de jongeren niet alleen aan te pakken maar om zeker ook met ze in gesprek te gaan.

Hans Pelle van de PvdA hield een betoog omtrent de overlast en gaf aan in januari 2010 met een initiatiefvoorstel te komen. Zijn fractie maakt zich onder andere zorgen omtrent mensen die niet meer over straat durven, mensen die geen aangiftes durven te doen, machteloosheid bij de politie en de zorgen over de bezuinigingen bij de politie. Hij stelde verder vraagtekens bij welke maatregelen het beste effect zouden hebben. Hij pleitte namens zijn fractie voor het aanspreken op gedrag en het aanpassen van gedrag om het leefbaar te maken en het in dialoog gaan met de ouders.

Burgemeester Hein Bloemen, tevens portefeuillehouder gaf aan in oplossingen overleg te zijn met politie, Lindenhout en omwonenden. Hij sprak met name over de hinderlijk gedragende jongeren in plaats van de overlast gevende jongeren. Ook later vanavond was er een bijeenkomst in Neede met Lindenhout, Betula en de klankboordgroep alwaar de burgervader aanwezig was.

De portefeuillehouder gaf verder aan zich zorgen te maken over de bezuinigingen bij de politie, ook al betreft dit voor alsnog alleen een concept. Daartoe is er ook een brandbrief namens de burgemeesters in de Achterhoek naar de korpsleiding verstuurd. Een samenscholingsverbod zou niet gerechtvaardigd zijn en het probleem moet vooral ook niet groter gemaakt worden dan het is. Jeugdzorg en jeugdwerk bevestigen dit, aldus de burgervader.

Volgens Visser kan de politie wel harder maar is de vraag of dat nut heeft. Jeugdoverlast is volgens hem een prioriteit en daarom is er in de weekenden ook een hogere capaciteit beschikbaar, zowel opvallend als onopvallend. De politie, laatste onderdeel in de keten van partners, kan er mede wat aan doen maar kan het probleem volgens hem niet oplossen. De huidige stand van zaken is dat er en stijgende lijn is in de meldingen, dat de vernielingen toenemen, dat het niet onder controle is en dat het erg actueel is, aldus de heer Visser.

Gemeente Belangen pleitte voor toezicht bij de terugkomst van de discobus en het verhalen van schade op de gehele groep. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor preventie onder de noemer “niet de jongeren van de straat maar de overlast”. Verder werd er gepleit voor cameratoezicht op beperkte locaties, extra toezicht, desnoods door beveiligingsdiensten en een meldpunt voor burgers.

Groenlinks vond dat het vooral noodzakelijk was om een goede analyse van de problemen te maken. Dit zou dan moeten dienen als startpunt voor nieuw beleid. Men daagde het college uit om te gaan sparren met de ketenpartners. De analyse zou betrokken moeten worden in de veiligheidscijfers.

Volgens D66 hebben vele problemen rugnummers in de vorm van kentekenplaten en zou er op die manier ook opgespoord moeten kunnen worden. De overlast zou tot prioriteit nummer 1 gemaakt moeten worden en men pleitte derhalve voor een omzetting in de prioriteiten. Verder stelde men vraagtekens bij de afhandeling van schades – die verlopen moeizaam – en het instellen van extra acties daarop. Verder moet er voor gewaakt worden dat oplossingen geen verplaatsingen worden.

De VVD vroeg zich af of het klopt dat de jongeren goed in beeld zijn en zo ja, waarom er dan geen actie op ondernomen wordt. “Waarom niet knippen en scheren?” De partij pleitte er verder wel voor om oplossingen over te laten aan professionals.

Mevrouw ten Berge-Tukker van de PvdA had het over twee categorieën van overlast; horeca gerelateerd en overigen. Zij vroeg zich af welke verantwoording de uitbaters hebben en waar de verantwoordelijkheid ophoudt. Ook vroeg zij zich af of er afspraken over zijn gemaakt in het horeca convenant en of het zinvol is om opnieuw in gesprek te gaan met de horeca. Ook vroeg zij zich af of de ouders van de in beeld zijnde jongeren erbij betrokken worden en gaf ze aan dat het optreden van de politie laconiek zou zijn. Zo zou er regelmatig wel melding zijn, maar geen actie door de politie.

Het CDA tenslotte vroeg zich af of de 22 maatregel die genomen zijn effect hebben en of het beheersbaar is. De partij pleit voor meer aandacht door Lindenhout en uitbreiding van de inzetbare uren van Lindenhout.

De heer Crosse van Lindenhout gaf aan dat de inzet op de jeugd werkt. Feitelijk is Berkelland, de één na grootste gemeente in de Achterhoek, te groot voor 1Fte en hij pleitte dan ook voorzichtig voor uitbreiding. Lindenhout zoekt vooral de pers niet op, ook niet met successen, om het verhaal niet groter te maken dan het is. Hij gaf aan de bereidheid te tonen om op uitnodiging een langer pleidooi en betere uitleg te willen houden.

De heer Harmsen van Betula gaf aan dat zijn stichting zich meer richt op de verveling van de jeugd dan de overlast van de jeugd. Er wordt wel regelmatig geschoven met bezetting over de kernen maar Betula kan ook niet altijd open zijn voor de jeugd. De VVD stelde daarop dat Betula zich wellicht ook meer moest gaan richten op probleemjongeren.

Visser gaf aan dat de jongeren met rugnummers inderdaad binnen worden gehaald al moet er wel voldoende bewijs zijn. Over de laconieke benadering is hij duidelijk; de politie heeft een professionele houding en gaat zeer serieus te werk. Er moet echter wel melding gemaakt worden, en direct.

De portefeuillehouder vroeg begrip voor de politie; ze kunnen niet overal zijn. Ook gaf hij aan de voorkeur te geven aan preventie in plaats van de huidige repressie. Met repressie ben je te laat; dan is het al mis. Verder maakte hij melding van het feit dat hij de uren van Lindenhout nog eens tegen het licht zou houden en nodigde de commissie dan ook uit om met voorstellen voor uitbreiding te komen. De jeugdoverlast is volgens Bloemen prominent aanwezig in het veiligheidsbeleid en recent heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met Horeca Nederland, afdeling Berkelland. Hij pleitte er voor om een onderzoek te verrichten mét professionals, de jeugd, hun ouders, en de lasthebbenden; partijen bij elkaar brengen en confronteren werkt volgens hem het beste. De heer Bloemen gaf aan dagelijks met deze problematiek bezig te zijn.

De commissieleden gaan zich buigen over de beraadslaging en komen bij de volgende vergadering met initiatiefvoorstellen.

er zijn geen afbeeldingen gevonden

Reacties

Burgemeester Bloemen: “Het probleem moet vooral ook niet groter gemaakt worden dan het is.” Zucht, daar gaan we al. Vanuit zijn fraaie, decentraal gelegen stulpje in Ruurlo heeft de beste man geen flauw idee, hoe groot de problemen de laatste twee jaar (zo lang speelt het minstens al) in Eibergen (en Neede) zijn geworden. Er is inmiddels voor vele tienduizenden euro’s schade aangericht.

Het wachten is op het moment dat een burger bij het betrappen van een vernieler het recht in eigen hand neemt. En dat moment komt steeds dichterbij.

De politie faalde maandagavond weer eens hopeloos door bij vernielingen op de Maat een groep daar lopende jongeren (wat deden die daar met dat rotweer??) alleen wat vragen te stellen (“We hebben niets gezien hoor!”) en ze niet mee te nemen voor verhoor.

Verder hoop ik dat de heer Bloemen binnenkort persoonlijk ’s nachts onze mooie kerstboom op de Brink bewaakt. Anders staat-ie nog geen drie dagen…

Waterrot | 25-11-09 | 08:07

De politie moet veel harder optreden.
De jongeren meenemen voor verhoor en vervolgens persoonlijk afleveren bij de ouders.
Uiteindelijk zijn de hangjongeren veelal minderjarig en moeten de ouders aangesproken worden over het gedrag van hun kinderen, ook de schade van vernielingen kunnen dan op de ouders verhaald worden.

Henk | 25-11-09 | 10:03

Ik denk dat je prioriteiten moet stellen als hoofd van de politie.
De politie geen tijd als er bonnen moeten worden geschreven is er ook tijd.
Je zult straks eens zien wat er gebeurd als de burger het heft in eigen hand neemt en hoe snel ze er dan zijn. Ik denk ook dat de grens bereikt is het vertrouwen en de veiligheid van de burger staat op het spel. En als je er dan ver af woont zul je er ook niet zo druk om maken.

bezorgde Berkellandert | 25-11-09 | 12:18

Bron: tubantia, 25 november

Ouders aangesproken op overlast jongeren

HAAKSBERGEN – De gemeente heeft het afgelopen jaar zo’n dertig brieven gestuurd naar ouders van jongeren die voor overlast zorgden. In de brieven worden ouders gewezen op hun rol als opvoeder. De brieven zijn een uitvloeisel van het lik-op-stukbeleid dat de gemeente sinds vorig jaar november hanteert. Als jongeren over de schreef gaan worden ze direct daarop aangesproken. Ouders krijgen vervolgens een brief van de gemeente. Achtergrond voor de maatregel zijn aanhoudende klachten over overlast door jongeren.

Uit onderzoek eerder dit jaar door twee studenten van Saxion Hogeschool blijkt dat het met name in het centrum vooral om ergenissen gaat en niet zozeer over gevoelens van onveiligheid. Winkeliers vinden rondhangende jongeren vervelend voor hun klanten. Inwoners van het centrum ergeren zich aan op straat gegooid afval en aan geluidsoverlast van brommers en auto’s.

Ideetje voor Berkelland?????

Jeanet | 25-11-09 | 13:17

Het probleem niet groter maken dan het is???!!!! Laten ze inderdaad maar eens bij de burgemeester op de stoep gaan staan, en spullen vernielen. Kijken hoe snel hij hierop terugkomt!! Laat de politie eens gewoon in eigen auto’s gaan controleren, weet ik zeker dat jongeren betrapt kunnen worden. Als wij naar het Spilbroek gaan, worden we ook zowat omver gereden, dus daar letten ze echt niet op. Ze kijken wel uit, als er een politieauto aankomt….

niet veilig voelende eibergenaar | 25-11-09 | 13:33

@ Jeanet: Die brieven helpen geen donderd…
gewoon ’s nachts om 2.30/3.00 uur de jongeren thuis brengen met OPVALLENDE auto’s zodat de buurt kan zien wie er voor de overlast in de buurt zorgt !

Ik | 25-11-09 | 13:43

Blijkt wel weer dat je het van de politiek niet moet hebben.
Hoezo het probleem niet groter maken dan het is waar is de gemeente met hun struisvogel politiek dan mee bezig.
Ik denk dat de tijd van praten voorbij is en dat er gehandeld moet worden. Lindenhout wij geven er geen rugbaarheid aan nee dat kun je ook niet want je doet ook niks.
Na dit aangehoord te hebben voel ik wel heel erg veel voor een burgerwacht.

robert | 25-11-09 | 18:30

zijn ze van het gemeente belangen wel goed wijs? de hele groep van de bus laten opdraaien voor de kosten?

ik ben vaak als 1 van de eerste weg na dat de bus ons terug heeft gebracht, en dan zou ik dus achteraf ook nog moeten betalen omdat er misschien wel een kwartier na mijn vertrek iemand een bushok vernield?

zet politie bij aankomst neer. i.p.v. die ergens met hun flitsers te laten staan.

1 | 25-11-09 | 18:59

beste lezers probeer eens een beetje normaal te reageren en niet puuur vanuit emoties want dat werkt geheel niet. En al die domme conservatieve ideeen die mensen hier tonen slaan werkelijk helemaal nergens op vindt IK
en geloof me IK heb er wel kijk op …in ieder geval meer dan menigeen die hier zo dom en onbenullig reageert

hendrik jan | 25-11-09 | 19:20

beste robert je zegt dat die lindenhout niks doet. Wel jammer dat je dat zegt want dat is een van de weinige partijen die er constant mee bezig is dus praat niet zo raar

hendrik jan | 25-11-09 | 19:22

en Hendrik Jan, jij zou er veel van moeten weten?

ik vindT het in ieder geval erg fijn dat jij er kijk op hebt, want kijk op de Nederlandse taal heb je niet.

“En al die domme conservatieve ideeen die mensen hier tonen slaan werkelijk helemaal nergens op vindt IK
en geloof me IK heb er wel kijk op ”

Yeah right.. vindt jij dat maar… pfff opmerking van niets !

ik | 26-11-09 | 10:03

ongeveer 35 jaar geleden heb ik ook wat uitgespookt zonder na te denken. Bij een bouwproject stonden de metselstenen keurig opgetast rechtstreeks van de vrachtwagen daar geplaatst. Oh wat was het leuk om ze om te duwen het was een geweldig domino effect, todat de aannemer met zijn volkswagenbusje om de hoek kwam. Oei in de lurven gegrepen met ons groepje in de bus naar het politieburo, zeven kleuren stront gescheten en met een reprimande naar huis gestuurd. Tevens de opdracht van politie gekregen om elke dag na schooltijd een uur lang stenen stapelen en op woensdag middag de hele middag. Thuis dikke shit en een aansluitende draai om de oren.
Ik heb er van geleerd en zulke dingen nooit meer gedaan.
Tegenwoordig: dingen uitspoken ,praatgroepjes vormen ,schuld ouders, kinderen moesten met blote voetjes naar bed,nu trauma, maatschapij moet oplossen en betalen.
Voorstel nieuwe aanpak: duidelijk aangeven bij ongewenst gedrag volgt direct sanctie en hiermee bedoel ik niet slap lullen in praatgroep maar publiekelijk te kakken zetten dmv verplicht overal met felle kleur aantrekken met daarop een tekst in de trand van “vandaal” of iets dergelijks. En deze persoon of personen onder begeleiding de dorpen in sturen om schoon te maken papier te prikken of honden poep opruimen.
De kern van het verhaal is dat een jeugdige graag tot een groep wil behoren en zich daar ook naar gaat gedragen, zodra hij of zij uit de groep gehaald wordt wegens wangedrag en publiekelijk “vernederd” wordt gaat de groep zich na een aantal incidenten anders gedragen als daarvoor.

pluto | 26-11-09 | 18:39

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Vrijwilligers gezocht voor de VoorleesExpress Berkelland
BERKELLAND – De Bibliotheek Oost-Achterhoek wil kinderen helpen die moeite hebben met taal. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met de Voorlee......
Lees verder »

SKB staat klaar voor vrouwen die moeten bevallen
BERKELLAND - Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in verschillende regio’s in het land. Daarnaast zijn er op meerdere plekken in h......
Lees verder »

KinderKerk in Eibergen
EIBERGEN - Op zondagmiddag 26 september komen we voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar in de KinderKerk. Gelukkig mag dit weer in de vorm v......
Lees verder »

Achterhoekse ondernemers leren van elkaar in MKB-Deal
BERKELLAND - Op 29 september starten zo’n vijftien mkb’ers een traject om meer uit hun bedrijfsresultaten te verbeteren. De MKB-Deal Achterhoek is ee......
Lees verder »

Drie daguitstapjes vanuit Berkelland
BERKELLAND - Natuurlijk is er in de zomer heel wat te doen in onze prachtige provincie - van fietstochtjes tot een circusbezoek. Maar het is ook alti......
Lees verder »

Welke vervoersmogelijkheden zijn er in Berkelland?
BERKELLAND - Inwoners van Berkelland die niet meer zelfstandig kunnen reizen met het eigen en/of het openbaar vervoer, kunnen een beroep doen op vers......
Lees verder »

Vogelmarkt bij De Olde Mölle in Neede
NEEDE - Na een gedwongen rust door Covid 19 is het dan eindelijk weer zover dat er een Vogelmarkt kan worden gehouden. Op zondag 19 september 2021, v......
Lees verder »

Snertfietstocht VVV Ruurlo
RUURLO - Op zondag 3 oktober a.s. kan de bekende Ruurlose Snertfietstocht weer gefietst worden. Er is keuze uit twee routes van ongeveer 25 en 40 km ......
Lees verder »

Wonen in de Achterhoek met een 8 gewaardeerd
BERKELLAND - De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 ......
Lees verder »

Lisa Stipt gaat workshops geven in De Huve
EIBERGEN - Vanaf oktober staat het workshop seizoen voor Lisa Stipt weer volop aan. Lisa zelf heeft er enorm veel zin aan en ze ontvangt je graag op:......
Lees verder »

Opfriscursus schaken bij Natuurpark Kronenkamp in Neede
NEEDE - Op vrijdag 8 oktober start Hans Grooters met een opfriscursus schaken bij het Natuurpark Kronenkamp in Neede. De cursus bestaat uit 6 lessen ......
Lees verder »

Verlichte avond wandeling in Eibergen
EIBERGEN - Op zaterdag 2 oktober wordt er voor de tweede keer een verlichte avondwandeling gehouden in Eibergen met aansluitende gezelligheid bij “He......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »