Zorg- en probleemjongeren beter in kaart

BERKELLAND – De gemeenten in de Achterhoek gaan één systeem hanteren om jongeren met problemen te signaleren: de Verwijsindex Achterhoek. Met het nieuwe systeem kunnen hulpverleners hun zorg in de Achterhoek beter op elkaar afstemmen. Met de verwijsindex werken medewerkers van de regionale en lokale instellingen in acht Achterhoekse gemeenten samen.

Een convenant waarin de samenwerkingsafspraken en het gebruik van het systeem zijn vastgelegd, wordt op 17 december in het stadhuis in Aalten ondertekend door bestuurders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en de regionale en lokale instellingen die daar actief zijn.

De Verwijsindex Achterhoek bevat géén inhoudelijke dossiergegevens (over wélke problemen de jongere tot 23 jaar heeft) maar wel dát een instelling bij een jeugdige betrokken is. Zodra twee hulpverleners dezelfde jongere registreren, worden ze via de verwijsindex van elkaars betrokkenheid met de jongere op de hoogte gesteld en worden afspraken gemaakt om de hulpverlening te coördineren. Dankzij de verwijsindex raakt geen jongere meer tussen wal en schip in de veelheid aan instanties en kunnen hulpverleners hun activiteiten op elkaar afstemmen.

In heel Gelderland is gekozen voor de aanschaf van één en hetzelfde systeem voor de verwijsindex, waardoor in de toekomst alle instanties op dezelfde manier geïnformeerd worden. In 2010 zullen hier meer Gelderse regio’s op worden aangesloten. Professionals in de Achterhoek kunnen al vanaf 1 januari 2010 hun zorg over kinderen in dit centrale systeem registreren.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven