Jong Gelre verkeert in moeilijkheden

EIBERGEN – Jong Gelre Eibergen, in 1969 voortgekomen uit een fusie tussen de Bond van oud-leerlingen van het land- en tuinbouwonderwijs (BOG) en de Bond van oud-leerlingen van het landbouwhuishoudonderwijs (BOLH) verkeert in moeilijkheden.

Afgelopen weekend werd er nog succesvol een toneelstuk op de planken gebracht. Daarmee lijkt het met Jong Gelre goed te gaan, maar niets is minder waar. Jong Gelre heeft namelijk een tekort aan bestuursleden. De afgelopen jaren werd het bestuur gevormd door zes personen, wat eigenlijk al minimaal was. Mensen voor de redactie van het blad ‘de Nieuwslijn’ waren de afgelopen jaren ook al niet te krijgen.

Jong Gelre heeft een aantal goed lopende evenementen waaronder de brommercross, de trekkertrek en natuurlijk niet te vergeten het toneel. Ook de brommercross levert dit jaar een probleem. Afgelopen jaren werd het terrein van de familie Roerdink hiervoor gebruikt, deze hebben aangegeven liever geen cross meer op hun terrein te organiseren.

Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en is de gemeente benaderd met de vraag of evenemententerrein de Maat een mogelijke optie kan zijn. De gemeente laat echter in een schriftelijke reactie weten het terrein daarvoor niet geschikt te vinden. Terugkomende op het probleem ‘gebrek aan bestuursleden’. Dit jaar zullen twee bestuursleden stoppen. Dit zou betekenen dat het bestuur nog uit vier personen zou bestaan. Pogingen tot het verkrijgen van nieuwe bestuursleden zijn tot nu toe mislukt.

Het bestuur wordt echter te klein om nog evenementen te kunnen organiseren en bestaat dus de kans dat een brommercross er dit jaar helemaal niet in zit. Om al deze problemen te bespreken en om tot een oplossing ervan te kunnen komen organiseert Jong Gelre vrijdagavond 5 februari om 20.30 uur een bijeenkomst in zalencentrum de Klok in Eibergen. Een ieder is welkom zijn/haar visie te geven en zodoende kan de ondergang van Jong Gelre Eibergen hopelijk voorkomen worden.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven