Visie van Needse jeugd overhandigd

NEEDE – Afgelopen dinsdag is de bijdrage van de jeugd uit Neede inzake de toekomstvisie 2020 aangeboden aan de gemeente Berkelland. Op verzoek van de gemeente Berkelland werd een aantal Needse inwoners en oud-inwoners benaderd om de jeugd te betrekken bij de vorming van de toekomstvisie van Neede 2020.

Het overhandigde document is hiervan de verslaglegging en werd aangeboden aan de gemeente Berkelland om meegenomen te worden in het realiseren van de toekomstvisie van Neede, NeedeVIP.

Op 17 november 2009 en 16 december 2009 heeft Jong Neede bijeenkomsten georganiseerd voor Needse jongeren, om te ontdekken wat er speelt bij de jeugd, wat ze willen en hoe ze kijken en denken over de toekomst van henzelf en van Neede. Niet alleen op deze avonden is veel informatie naar voren gekomen. Ook in het voortraject, waarbij veel is gepraat met jeugd vanuit alle lagen, is een goed en helder beeld ontstaan van wat de Needse jeugd zoal voelt, denkt en wil.

De jeugd is uitermate positief, denkt veelal meer vooruit dan volwassenen en blijft vooral niet hangen in problemen, maar kijkt veel creatiever naar oplossingen en vooral de toekomst, aldus het rapport.

De punten die door de jongeren zijn aangegeven betreffen onder andere de behoefte aan vermaak en recreatie, een hangplek en crossbaan, woonvoorzieningen, werkgelegenheid en het benutten van de ruimte op het “oude” industrieterrein en bij het busstation. Ook een breder onderwijsaanbod, de ontwikkeling van de N18, communicatie met de politie en het gemis van een Needs “hart” behoorde tot de aangegeven punten. Meer gebruik maken van Jong Neede, de benadering van de jeugd, en verbreding van de horeca vormen het sluitstuk van de punten.

De conclusie uit het rapport is om de vermelde aanbevelingen en aangeleverde punten mee te nemen in de op te stellen toekomstvisie voor NeedeVIP. Ook adviseert men het aanstellen van een aanspreekpunt voor de jeugd, het vrijmaken van meer budget en tijd voor de jeugd en het contact leggen met ProWonen, werkgevers, horeca, onderwijs en de Needse ondernemersvereniging teneinde samen aan goede toekomstperspectieven te kunnen werken.

Het volledige rapport is te lezen op www.jongneede.nl

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven