Stichting Integratie Nieuwkomers stopt

BERKELLAND – De Stichting Integratie Nieuwkomers (S.I.N.) in Eibergen is een samenwerkingsverband voor de gemeenten Aalten, Berkelland en Oost Gelre. Zij begeleiden nieuwkomers in het kader van de Wet Inburgering (WI) en bij het zoeken naar huisvesting. De gemeente Berkelland fungeert als centrumgemeente.

De werkzaamheden van de S.I.N. worden voor de gemeenten Oost Gelre en Berkelland overgenomen door de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De gemeente Aalten draagt haar uitvoeringstaken van de WI en de cliënten per 1 januari 2011 over aan het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI). De nieuwe inburgeraars kunnen al vanaf  1 januari 2010 bij het ISWI en de SDOA terecht.

De S.I.N. wordt dit jaar afgebouwd en met ingang van 1 januari 2011 opgeheven. Op 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Als gevolg van de invoering van deze wet en de daaruit voortkomende keuzes en wijzigingen, vervalt het doel waarvoor de S.I.N. is opgericht. Het bestuur van de S.I.N. heeft daarom besloten de stichting per 1 januari 2011 op te heffen, waarbij 2010 als overgangs- en afbouwjaar geldt.

Uit het gesprek met bestuurders van de S.I.N. is naar voren gekomen dat de opheffing van de S.I.N. een gevolg is van keuzes die gemaakt zijn door de samenwerkende gemeenten, na invoering van de wet Participatiebudget.

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben samen met de gemeente Winterswijk hun sociale diensten laten samengaan in de nieuwe Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De inhoudelijke taken, evenals de cliënten, van de S.I.N. worden per 1 januari 2011 overgedragen aan de SDOA. De gemeente Aalten draagt haar uitvoeringstaken van de WI en de cliënten per 1 januari 2011 over aan het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) in plaats van aan de SDOA.

Er is binnen de gemeenten een werkgroep opgericht die vanuit de gemeente Aalten wordt gecoördineerd Deze werkgroep pakt de overgang planmatig op en zorgt dat de overdracht van de taken naar SDOA respectievelijk ISWI gestructureerd verloopt. Verder brengt de opheffing van de S.I.N. onzekerheid met zich mee voor de toekomst van de medewerkers. In overleg met deze twee medewerkers wordt naar een oplossing gezocht. Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats voor herplaatsing van de medewerkers van de S.I.N.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven