Proef: Eenrichtingsverkeer Driessenweg

GELSELAAR – Het college van B&W heeft besloten om bij wijze van proef over te gaan tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de Driessenweg en dat voor een periode van drie maanden. In die periode wordt gekeken of de verkeerssituatie verbetert. Daarna zou dan een definitief verkeersbesluit kunnen worden genomen. De proef gaat in op 16 augustus.

Gelselaars Belang heeft een dorpinrichtingsplan opgesteld. Met het dorpinrichtingsplan geeft Gelselaar haar visie op de inrichting van de openbare ruimte van het dorp, de verkeersonveilige situaties en parkeerknelpunten. Eén van de actiepunten is de Driessenweg.

De toegang tot het sportcomplex is in principe alleen via de Driessenweg mogelijk. De breedte is gering, hierdoor is de situatie ter plekke erg onoverzichtelijk en mogelijk gevaarlijk.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven