Tbs-kliniek opent deuren voor het publiek

2374394278REKKEN – Op zaterdag 6 november biedt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het Nederlands publiek de mogelijkheid een kijkje te nemen in één van de justitiële inrichtingen tijdens de Nationale open dag DJI. Zo’n 10.000 bezoekers kunnen dan een bezoek brengen aan één van de 50 deelnemende instellingen, waaronder forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte.

Veel werk dat DJI verricht, vindt plaats achter de poorten van de justitiële inrichtingen en is daardoor voor de samenleving onzichtbaar. Om het Nederlands publiek een breed en realistisch beeld te kunnen geven van het werkterrein, organiseert DJI de Nationale open dag. Op basis van eigen ervaring en de dialoog met DJI-medewerkers kunnen bezoekers kennisnemen van het leven ‘achter de poort’.

Aan de open dag  is een thema gekoppeld. In 2010 is dat ‘Het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen’. De samenleving en het kabinet vinden het belangrijk dat Nederland veiliger wordt. Dat kan alleen als justitiabelen hun criminele gedragspatronen weten te doorbreken en na hun detentie- en behandelperiode een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan opbouwen. En niet terugvallen in crimineel gedrag.

DJI werkt bij de terugdringing van recidive nauw samen met gemeenten en tal van organisaties, de zogenaamde samenwerkings- en ketenpartners. Hoe gaat dat nu precies? Medewerkers vertellen alles over hun vakmanschap tijdens de Nationale open dag DJI 2010.

Op 14 september start de inschrijving voor de open dag. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een rondleiding op www.depoortgaatopen.nl.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven